22
N, Kwi

Rzeszów

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Pełnienie powyższej funkcji powierzyła dr n. med. Agnieszce Gala-Błądzińskiej.

Pani dr Agnieszka Gala-Błądzińska pracuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Konsultant w ramach pełnienia swojej funkcji wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.