20
N, Maj

Czy wiesz, że...

Kawa jest jednym z bardziej ulubionych napojów. Zwykle dzień zaczynamy od jej wypicia. Oprócz herbaty i wody mineralnej zaliczana jest do podstawowych produktów spożywczych przeznaczonych dla pracowników i kontrahentów. Jak więc prawidłowo zaksięgować zakup np. kapsułki nespresso, aby nie wpaść w pułapkę podatkową?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) Zgodnie z nią, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek stanowią tu koszty wymienione w art. 23.

Zobacz także: Kapsułki nespresso

Ustawa w swoim obecnym kształcie pozwala na zaksięgowanie wszelkich wydatków na artykuły spożywcze przeznaczonych dla pracowników i kontrahentów spożywanych podczas pracy i narad w firmie. Zakup i poczęstunek wodą mineralną, herbatą i kawą, jest ogólnie przyjętym zwyczajem obowiązującym w naszej kulturze. Ten zwyczaj jest w chwili obecnej praktykowany również w firmach. Wspólne picie kawy, czy herbaty sprzyja budowaniu i zacieśnianiu więzów międzyludzkich. Służy to polepszeniu wydajności pracy pracowników i poprawia ich samopoczucie. Poczęstunek napojami jest także elementem budowania pozytywnego budowania firmy w oczach kontrahentów. Należy pamiętać, aby zakupu podstawowych produktów dla pracowników i kontrahentów podejmowanych w firmie nie mylić z kosztami reprezentacyjnymi, gdyż te zgodnie z art. 23 są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Podstawowe produkty spożywcze takie jak woda mineralna, kawa i herbata nie są towarem luksusowym i podawane pracownikom, czy kontrahentom nie mają cech towaru luksusowego.

Pamiętajmy, że prawidłowe udokumentowanie poniesionych wydatków z tytułu zakupu podstawowych produktów spożywczych  spoczywa na podatniku, który musi wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiągniętym przychodem. Nieprawidłowości w zakwalifikowaniu wydatków obarczone są określonymi skutkami podatkowymi i prawnymi.  

Dobrą wiadomością jest ta, że z tytułu zakupu kawy oraz wszelkich akcesoriów służących do jej przygotowywania i podawania (ekspres do kawy, spieniacz do mleka, filiżanki), jak i dzierżawa urządzeń niezbędnych do jej przygotowywania, również uprawnia do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów firmy. Podlega więc odliczeniu podatku naliczonego VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej obsługi księgowej na terenie Warszawy, w tej i innych sprawach związanych z prowadzeniem Twojej firmy, wpisz do wyszukiwarki internetowej obsługa księgowa warszawa.