23
Wt, Paź

Rzeszów

Wczoraj (28 czerwca) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor NFZ Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Robert Bugaj ogłosili listę szpitali wchodzących do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali.

Od października 2017 r. nastąpią zmiany w systemie rozliczeń  szpitali, który będzie działał  bazując częściowo na ryczałcie, a częściowo na odrębnym finansowaniu. Dzisiaj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i dyrektor NFZ Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie Robert Bugaj ogłosili listę szpitali wchodzących do Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwanego siecią szpitali.

Sieć szpitali ma na celu stworzenie takiej liczby ośrodków, odpowiednio rozmieszczonych i realizujących potrzebne usługi, która zapewni ich racjonalną dostępność dla ogółu mieszkańców. Reforma ma za zadanie stworzenie zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej, w którym to potrzeby zdrowotne Polaków będą czynnikiem wpływającym na tworzenie nowych miejsc leczenia. System ten ma spowodować lepsze dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów.

Szpitale zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. Pacjent skierowany do szpitala powinien uzyskać, poza świadczeniami szpitalnymi, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne, stosownie do jego potrzeb zdrowotnych. Dostęp do świadczeń powinien być podyktowany cyklem leczenia, a nie – jak dotychczas – aspektami rozliczeniowymi.

W okresie konsultacji społecznych i przygotowania do wdrożenia zmiany ustawowej w zakresie utworzenia sieci szpitali, zrealizowano na Podkarpaciu wiele spotkań i paneli dyskusyjnych, które miały na celu przybliżenie jej założeń oraz rozwianie pojawiających się wątpliwości. Szczegóły dotyczące sieci szpitali znajdują się w linku poniżej.