23
Wt, Paź

Z życia wzięte

Śmierć osoby bliskiej zawsze jest bardzo trudnym doświadczeniem dla wszystkich, którzy byli związani ze zmarłym. Doświadczenie to jest tym trudniejsze, im bardziej niespodziewana była śmierć. Niestety niemal każdego dnia na polskich drogach giną ludzie, których śmierć jest nieoczekiwanym ciosem dla ich bliskich. Oczywiście żadne odszkodowanie nie jest w stanie wynagrodzić tej straty, jednak może pomóc podjąć działania, dzięki którym łatwiejszym będzie powrót do normalnego życia oraz do równowagi psychicznej i ekonomicznej. Jednak w jaki sposób dochodzić odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym?

 

Uprawnieni do dochodzenia odszkodowania

O odszkodowanie po śmierci osoby, która zmarła w wyniku wypadku komunikacyjnego może przede wszystkim ubiegać się ten, kto poniósł koszty leczenia i pogrzebu osoby zmarłej. Dalej o odszkodowanie mają prawo starać się najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Jednak warunkiem przyznania odszkodowania w takiej sytuacji jest znaczące pogorszenie ich sytuacji życiowej w wyniku śmierci zmarłego. Jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Kompensja ocena, czy doszło do znaczącego pogorszenia sytuacji życiowej zależy od określenia ujemnych skutków natury majątkowej śmierci danej osoby. Z tym, że należy wziąć pod uwagę te następstwa, które są widoczne na dzień orzekania, jak i te, które można rozsądnie przewidzieć. Do tego określony krąg podmiotów ma prawo żądać renty. Przede wszystkim prawo to przysługuje wszystkim, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. Jednak analogicznej renty może domagać się każdy – o ile jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego – komu zmarły dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Wysokość renty oblicza się stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Zobowiązany do wypłaty odszkodowania

Roszczenia odszkodowawcze za śmierć osoby będącej skutkiem wypadku komunikacyjnego należy kierować w stosunku do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym sprawca wykupił polisę OC. Zanim uprawnieni zdecydują się na skierowanie pozwu do sądu warto spróbować uzyskać odszkodowanie w drodze ugody wzywając TU do wypłaty określonego odszkodowania. Dopiero, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty żądanej sumy należy skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego. W praktyce najczęściej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w wypadku bierze udział wiele pojazdów, roszczenia można kierować do każdego, kto przyczynił się do wypadku. Oczywiście cywilna odpowiedzialność sprawców również zależy od stopnia ich przyczynienia się do wypadku. Ponadto trzeba liczyć się z tym, że w sytuacji ustalenia w postępowaniu sądowym, że zachowanie osoby zmarłej również miało negatywny wpływ na przebieg wypadku sąd uwzględni tę okoliczność na korzyść sprawców. Między innymi z tych względów tego typu procesy odszkodowawcze są niezwykle skomplikowane, a ich wygranie bez pomocy profesjonalnego prawnika jest praktycznie niemożliwe.