Rzeszów

Komisja Konkursowa Konkursu "Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2014 roku" i "Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2014 roku" przyznała Urzędowi Miasta Rzeszowa I Nagrodę za oświetlenie drogowe wykonane w ramach rozbudowy Alei Rejtana i ulicy Lubelskiej oraz oświetlenie świąteczne miasta.

Urząd Miasta Rzeszowa otrzymał również III nagrodę za iluminację mostu Narutowicza.

Jednym z podstawowych celów Konkursu jest propagowanie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oświetleniowych oraz pokazywanie wzorców do naśladowania.