Rzeszów

W związku z licznymi skargami rzeszowskich przedsiębiorców na działania podkarpackich Urzędów Kontroli Skarbowej, Pani Poseł Krystyna Skowrońska wspólnie z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W środę, 29 lipca, Pani Poseł Krystyna Skowrońska - szefowa Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Prezydent Tadeusz Ferenc uczestniczyli w spotkaniu z ministrem Januszem Cichoniem ? sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz minister Agnieszką Królikowską - Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych.

Głównym tematem rozmów były niepokojące doniesienia nt. kontroli przeprowadzanych przez podkarpackie Urzędy Kontroli Skarbowej, czego efektem jest przerejestrowywanie się rzeszowskich firm do innych miast.

Pani Poseł i Pan Prezydent zaprosili przedstawicieli Ministerstwa Finansów na spotkanie z podkarpackimi przedsiębiorcami.