Z życia wzięte

Istnieją różne poglądy na temat religii. Są ludzie, który w Boga nie wierzą i uznają wszystkie religie za kłamstwo. Inni twierdzą, że wszystkie religie prowadzą do tego samego boga. Jednak zgłębienie tematu, nawet powierzchowne pokazuje, że różnice między religiami są potężne.

Ten sam bóg w każdej religii

Stwierdzenie, że każda religia prowadzi do tego samego boga, jest wielką ignorancją i brakiem podstawowej wiedzy. Zacznijmy od tego, że istnieją religie ateistyczne, czyli takie, w których boga nie ma, bynajmniej takiego, który miałby wpływ na człowieka. Biorąc pod uwagę największe religie świata, takimi poglądami charakteryzuje się buddyzm. Religia ta posiada pojęcie boga, jednak buddyjskie bóstwa nie ingerują w życie człowieka, ponieważ doznają nieustannej ekstazy. Wyznawca sam dąży do tego aby stać się bogiem. Można powiedzieć, że pierwszym wyznawcą buddyzmu była Ewa, która w raju zjadła owoc za namową węża, ponieważ ten okłamał ją, że będzie jak bóg.

Podstawowe różnice pomiędzy religiami świata

Dostrzeżenie różnic pomiędzy religiami jest najłatwiejsze, kiedy zadajemy te same pytania wobec każdej z nich. Takie porównanie religii dostępne jest na stronie bóg.com.pl w zakładce religie. Podstawową różnicą jest ilość bogów w każdej religii. Judaizm jest wyznaniem monoteistycznym, od którego pochodzi chrześcijaństwo i islam. Dwie nowe religie podzieliły świat na dwie części, gdyż każde inne wyznanie jest lokalne. Kolejną wielką różnicą jest życie po śmieci, gdzie religie wschodu podzielają pogląd cyklicznego odradzania się w nowym wcieleniu, a religie monoteistyczne twierdzą iż istnieje wieczne życie w raju lub piekle. Niemniej religie, które zgadzają się co do ogólnego poglądu, różnią się znacznie co do szczegółów, na co najlepszym dowodem jest to, że muzułmanin oczekuje wiecznego leżenia na kanapie i oglądania pięknych dziewcząt, podczas gdy chrześcijanin skupiony jest na wieczności z Bogiem.

Ogromną różnicą jest też, co wyznawca powinien zrobić, aby otrzymać nagrodę. Muzułmanin ostatecznie musi liczyć na dobry humor Allaha, którego kaprys może zmienić los człowieka niezależnie od uczynków. Wyznawcy religii wschodu zbierają karmę, którą zamieniają na nowe wcielenie po śmierci. Chrześcijanie natomiast mają jedno podstawowe zadanie, czyli przyjąć, że ofiara Jezusa jest wystarczająca do ich zbawienia, co dla większości z nich jest zbyt trudnym wymaganiem.

Zdrowa różnorodność?

Patrząc na religie z dystansu, można by stwierdzić, że ich różnorodność jest ciekawa i potrzebna. Jednak zgłębiając wszystkie wyznania, można zauważyć pewne zależności. Buddyzm w swoich założeniach wymagał od wyznawcy wypełnienia ścieżki właściwego zachowania. Kiedy okazało się, że jest ona zbyt trudna, zasady się zmieniły, co świadczy o tym, że od początku były pochodzenia ludzkiego. Muzułmańskie wyobrażenie nieba jest mocno powiązane z ziemskimi pragnieniami mężczyzny, co również świadczy o tym, że stworzył je człowiek. Chrześcijaństwo charakteryzuje się tym, że zasady od tysięcy lat nie zmieniają się, a wizja nieba jest wiarygodna. Porównując religie, można dojść do ciekawych wniosków. Analizując zasady, czy wyobrażenia, widać, które poglądy są czysto ludzkie, a które mogą pochodzić od Boga. Warto zagłębić się w temat i samemu dojść do swoich wniosków.