Rzeszów

Pułkownik dyplomowany Zenon Brzuszko został dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków odbył się 9 października 2015 roku w Rzeszowie.

Zdający obowiązki gen. bryg. Wojciech Kucharski, który był dowódcą 21 Brygady Strzelców Podhalańskich (21BSP) od listopada 2012 roku, został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe stanowisko - Zastępcy Szefa Zarządu Planowania i Użycia Sił Zbrojnych  SG  WP.

Płk dypl. Zenon Brzuszko, dotychczasowy zastępca dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej jest oficerem, który już służył w szeregach podhalańczyków. W czasie swojej drogi służbowej zajmował między innymi stanowiska dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych oraz 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Ceremonia odbyła się na płycie stadionu "Podhalańczyk" w 21 Batalionie Logistycznym w Rzeszowie. Nowego dowódcę brygady przedstawił Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Janusz Bronowicz. W uroczystości oprócz pododdziałów wystawionych przez wszystkie jednostki brygady, udział wzięło wielu znamienitych gości. Żołnierzom towarzyszyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, byli dowódcy 21 BSP, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież strzelecka, sympatycy brygady oraz najbliżsi zdającego i obejmującego dowódcy. Nie zabrakło też gości z Podhala wraz z zespołem góralskim. Gośćmi honorowymi byli: przedstawiciel dowódcy 23 Brygady Piechoty Górskiej z Niemiec płk Olaf Garlich raz z-ca Attache Obrony Armii Stanów Zjednoczonych płk Wojcik.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie przez zdającego obowiązki, sztandaru 21 BSP oraz przechodniej ciupagi jako symbolu władzy podhalańskiej, obejmującemu - płk dypl. Zenonowi Brzuszko. Następnie nowy dowódca 21 BSP ubrany został w mundur podhalański - kapelusz i pelerynę. 

Inspektor Wojsk Lądowych gen. dyw. Janusz Bronowicz przedstawił drogę służbową płk Brzuszki oraz podziękował gen. bryg. Wojciechowi Kucharskiemu za trzyletni okres dowodzenia brygadą.

Gen. bryg. Wojciech Kucharski serdecznie podziękował za wspólną służbę żołnierzom i pracownikom wojska.

Nowy dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk dypl. Zenon Brzuszko w swym wystąpieniu powiedział: "Stoję na baczność przed waszą tradycją, uznam każdy podhalański fason za który uczciwie zechcecie zapłacić na polu walki. Nie zaakceptuje zmanierowania i działania na pokaz, gdy pod zewnętrznym gestem kryć się będzie pustka. Powyższe słowa proszę przyjąć jako myśl przewodnią mojego dowodzenia brygadą, myśl którą zaczerpnąłem z przemówienia płk Stanisława Maczka".

Apel poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie.


płk dypl. Zenon Brzuszko urodził się w 1970 roku na Podkarpaciu. W 1994 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, na kierunku rozpoznanie. Po ukończeniu szkoły rozpoczął służbę w 120 Huzarskim pułku zmechanizowanym w Świętoszowie na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowodził kompanią rozpoznawczą w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Kolejne stanowiska służbowe to: oficer rozpoznania, specjalista w Oddziale Szkolenia Strategiczno - Operacyjnego, Dowódca Polsko - Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych w Przemyślu, dowódca 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz Zastępca Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Brał udział w trzech misjach poza granicami kraju: w Iraku, Kosowie i w Afganistanie. Pułkownik Brzuszko jest absolwentem studiów dyplomowych i podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej oraz uczelni cywilnych.

Interesuje się historią, architekturą oraz narciarstwem. Ma żonę oraz troje dzieci.