Rzeszów

13 - 14 października br. w ramach treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia ?RENEGADE - SAREX 15/II?, organizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) akustyczny sygnał alarmowy: "ogłoszenie alarmu" - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
2) akustyczny sygnał alarmowy: "odwołanie alarmu" - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Wyżej wymienione sygnały zostaną wyemitowane w przedziale czasowym, między godz. 8.00 - 16.00.