Krosno

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wraz z zaangażowanymi służbami wzięła udział w ćwiczeniach, które odbyły się 31 maja br. w rejonie byłego przejścia granicznego w Barwinku.

Ćwiczenia dotyczyły tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej, co związane jest z przygotowaniami do szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży, które mają się odbyć w lipcu br. W tym czasie – to jest od 5 do 9 lipca, a następnie od 18 lipca do 2 sierpnia, ma zostać tymczasowo przywrócona kontrola dla osób, które będą wjeżdżały na teren Polski.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, policji, Służby Celnej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, przedstawiciele GDDKiA (Oddział w Rzeszowie) – w zakresie przygotowania oznakowania i organizacji ruchu, a także funkcjonariusze policji Republiki Słowacji.