Sanok

W Trzciańcu i w Solinie 11 czerwca br. zostały przeprowadzone epizody praktyczne Regionalnego Ćwiczenia Obronnego RĆO 2016.

W sobotę, w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu i na zaporze wodnej w Solinie przeprowadzono epizody praktyczne Regionalnego Ćwiczenia Obronnego. W ćwiczeniach brali udział żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych, w tym policji oraz członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec". 

W ramach Regionalnego Ćwiczenia Obronnego, na terenie Ośrodka Szkolenia Górskiego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu zaprezentowany został sposób prowadzenia działań antyterrorystycznych w środowisku konfliktu hybrydowego, natomiast w Solinie przeprowadzono działania na zaporze wodnej. 

W epizodzie wzięli udział funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, WOPR, GOPR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, jednostek formacji Obrony Cywilnej oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności reagowania wydzielonych struktur niemilitarnego systemu obronnego państwa na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz pokazanie zasadności utworzenia jednostek Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenie odbyło się w obecności sekretarza stanu, zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota, władz wojewódzkich i samorządowych Podkarpacia - Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej – kierownictwa ćwiczenia oraz przedstawicieli służb mundurowych, w tym Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Krzysztofa Pobuty.