Czy wiesz, że...

Złożenie podpisów na umowie kupna-sprzedaży samochodu nie oznacza wcale finalizacji transakcji. Na sprzedawcy i nabywcy spoczywają obowiązki, których niedopełnienie oznacza przykre konsekwencje. O czym zatem musi pamiętać kupujący?

Formalności w urzędzie skarbowym

Po spisaniu umowy kupna-sprzedaży sprzedawca i kupujący powinni niezwłocznie udać się do urzędu skarbowego w celu uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość stanowi 2% wartości rynkowej samochodu – w praktyce jako podstawę do naliczenia podatku przyjmuje się cenę zapłaconą przez kupującego. Co do zasady powyższy obowiązek spoczywa na obu stronach transakcji, lecz mogą one uzgodnić, iż całością zobowiązania jest obciążony wyłącznie nabywca. Przepisy stanowią, iż fakt zakupienia samochodu właściciel musi zgłosić w przeciągu 14 dni – licząc od daty widniejącej na umowie.

Obowiązki przy zakupie samochodu używanego

Przy zakupie auta używanego kierowca ma w obowiązku:

 1. Zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji starostwa powiatowego bądź miasta na prawach powiatu. Potrzebne są do tego oryginały takich dokumentów jak:
  • prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację auta,
  • dowód własności samochodu: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT, umowa dożywocia lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  • dowód rejestracyjny z aktualnym terminem przeglądu technicznego,
  • tablice rejestracyjne,
  • karta pojazdu – jeśli była wydana,
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość kierowcy, np. dowód osobisty.
 2. Zadbać o ważne ubezpieczenie OC – tu do wyboru są dwie opcje, a mianowicie:
  • korzystanie z OC poprzedniego właściciela, przy czym na uwadze trzeba mieć poniższe kwestie:

- należy sprawdzić czy poprzedni właściciel nie zalegał z opłacaniem składek – w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel będzie domagać się od nowego właściciela uregulowania należności,

- ubezpieczycielowi przysługuje prawo do rekalkulacji składki, a zatem jej wysokość może ulec zmianie,

 • zmiana ubezpieczyciela OC – starą polisę można wypowiedzieć w dowolnym momencie po zakupie, zachowując przy tym formę wymaganą przez ubezpieczyciela; przy szukaniu nowej polisy najlepiej skorzystać z internetowego narzędzia takiego jak np. kalkulator ubezpieczeń OC AC Ubezpieczamy Auto.

Obowiązki przy zakupie nowego samochodu

Przy zakupie nowego samochodu kierowca ma w obowiązku:

 1. Zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji starostwa powiatowego bądź miasta na prawach powiatu, do czego wymagane są:
  • wypełniony wniosek o rejestrację,
  • dowód własności pojazdu – jest to zwykle faktura VAT,
  • karta pojazdu – jeśli była wydana,
  • wyciąg ze świadectwa homologacji,
  • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej – jest to konieczne w przypadku pojazdów kategorii M1 lub N1 oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e,
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość kierowcy, np. dowód osobisty.
 2. Wykupić polisę OC – na rynku dostępnych jest mnóstwo ofert, dlatego też najbardziej opłaca się znaleźć najtańsze oc samochodu na ubezpieczamy-auto.pl. Wszyscy ubezpieczyciele gwarantują ten sam zakres ochrony, stąd też cena polisy odgrywa w tym kontekście kluczową rolę.