17
Pn, Gru

Zdrowie

Ciąża to czas wyjątkowy – pełen radości, ale niejednokrotnie także obaw. Przedmiotem zmartwień przyszłych mam jest przede wszystkim zdrowie ich pociech. W dzisiejszych czasach dylematy te w znacznym stopniu upraszczają badania prenatalne, które udzielają rodzicom szczegółowych informacji na temat rozwoju ich pociech. 

 

W jakim celu wykonuje się badania prenatalne?

Diagnostyka płodu umożliwia wykrycie wad genetycznych i rozwojowych na wczesnym etapie ciąży oraz określenie ryzyka ich wystąpienia. Tego typu informacje pozwalają podjąć działania prewencyjne lub lecznicze, a także lepiej przygotować się na przyjście na świat dziecka, które wymaga specjalnej opieki. Niejednokrotnie badania prenatalne umożliwiają wyeliminowanie schorzenia już w łonie matki lub zaraz po urodzeniu, zwiększając szansę na prawidłowy rozwój dziecka. Innym powodem przeprowadzenia tego typu testów jest chęć określenia płci potomka.

Wskazania do przeprowadzenia badań

Inwazyjne badania prenatalne – w przeciwieństwie do tych nieinwazyjnych – nie należą do standardowych procedur przeprowadzanych w trakcie ciąży. Najczęściej lekarze ginekolodzy zalecają ich wykonanie w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, do których należą:

  • choroby genetyczne w rodzinie,
  • niektóre mutacje chromosomowe u rodziców,
  • dzieci z aberracjami chromosomowymi z poprzednich ciąż,
  • przekroczenie przez ciężarną 35. roku życia,
  • zapłodnienie In vitro.

Nieinwazyjne badania prenatalne są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i życia matki oraz dziecka. Z kolei inwazyjne polegają na pobraniu płynu biologicznego pochodzącego od płodu, co może wpłynąć na jego uszkodzenie. W związku z tym, część rodziców decyduje się na pozostanie w nieświadomości, nie chcąc podejmować tak wysokiego ryzyka.

Wśród nieinwazyjnych badań prenatalnych można wymienić: badania ultrasonograficzne (USG), nieinwazyjne genetyczne badania prenatalne, test podwójny, test potrójny oraz test zintegrowany (podwójny z potrójnym).

Do inwazyjnych metod perinatologii należą zaś: amniopunkcja, kardocenteza, fetoskopia oraz biopsja kosmówki. Statystyki wskazują, że podczas ich przeprowadzania 1 przypadek na 200 skutkuje poronieniem.

Odpowiedni moment na diagnostykę

Większość badań z grupy prenatalnych przeprowadza się między 8. a 24. tygodniem życia płodowego, a ich dokładność sięga nawet 99,5%. W przypadku, kiedy nie zachodzą konkretne podstawy do podejrzewania wad genetycznych i rozwojowych płodu warto zrezygnować z narażenia dziecka na ewentualny uszczerbek, będący następstwem ryzykownych testów. Ostateczna decyzja o ich przeprowadzeniu należy do rodziców, jednak dobrze, by pokrywała się z zaleceniami prowadzącego ginekologa.

Każdy przyszły i obecny rodzic znajdzie garść uzupełniających informacji na stronie http://www.ziebaclinic.pl/ginekologia/badania_prenatalne, gdzie dokonano szczegółowego opisu poszczególnych metod perinatologii.