19
Śr, Gru

Z życia wzięte

Chwila nieuwagi za kierownicą  i stłuczka gotowa. Bez względu na to, kto ponosi winę za stłuczkę, sytuacja zawsze jest mocno stresująca. Podpowiadamy, jak krok po kroku uporać się z nerwami. Jeśli wiesz, co masz robić w takiej chwili, na pewno będziesz spokojniejszy i bardziej pewny, nie popełnisz też błędów, które mogą stanowić problem w przyszłości.

Przede wszystkim, powinieneś umieć odróżnić wypadek od kolizji, ponieważ różnie należy postępować w każdym z tych zdarzeń. Różnice między wypadkiem a kolizją są znaczne, a wymagają zupełnie innego rodzaju działań. Kolizja to zdarzenie, do którego doszło nieumyślnie, a straty dotyczą tylko mienia, czyli samochodu, płotu lub bagażu. Jeśli w czasie kolizji dojdzie do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia jakiejś osoby, to nie może ono trwać dłużej niż 7 dni. Czyli w kolizji może dojść do lekkich uszkodzeń ciała, stłuczeń lub zadrapań. Wypadek to zdarzenie na drodze, gdzie człowiek poniósł śmierć lub na tyle ciężkie obrażenia, że wymagają one leczenia dłużej niż 7 dni. Mogą to być złamania, zaburzenia czynności narządów lub ogólny rozstrój zdrowia. Naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, spowodowany udziałem w wypadku komunikacyjnym, trwający dłużej niż 7 dni, musi określić lekarz, a czas ten nie jest tożsamy z czasem  zwolnienia lekarskiego. Jeżeli więc poszkodowany został zabrany do szpitala przez pogotowie, to automatycznie zdarzenie jest traktowane jako wypadek. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego okazuje się, że ktoś został ranny, należy wezwać pomoc, ale też należy udzielić niezbędnej pomocy. Nie należy też w tym momencie przestawiać pojazdów biorących udział w zdarzeniu, przez wzgląd na czynności policji i konieczność ustalenia przebiegu zdarzeń. Okoliczności wypadku i wyjaśnienia dotyczące wypadku bada policja, spisując następnie odpowiedni raport.

 

Zabezpieczenie miejsca kolizji lub wypadku komunikacyjnego

 

Jeśli okazało się wstępnie, że poszkodowanych nie ma, ludzie są cali, a uszkodzone są tylko pojazdy, śmiało możesz usunąć je z drogi, aby nie utrudniały ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego. Większość kierowców tamuje ruch, stojąc na środku jezdni autem, w którym jedyną szkodą jest porysowany lakier. To zupełnie bez sensu, dodatkowo nie całkiem zgodne z prawem, grozi za to 150 zł mandatu. No i, patrząc na stojące w ten sposób auta, niezbyt bezpieczne z punktu widzenia innego kierowcy, który może... najechać  na stojący pojazd, powodując większe uszkodzenia. Jak mówią kierowcy z firmy pomocy drogowej drogowipomocnicy.pl ,  mają z takimi sytuacjami dosyć często do czynienia. Jeśli nie uda ci się wjechać samochodami biorącymi udział w kolizji na pobocze, bo  są mocniej uszkodzone, zabezpiecz miejsce kolizji tak, by wasze auta nie stanowiły zagrożenia dla innych samochodów, poruszających się po jezdni. Konkretnie, zabezpieczenie miejsca kolizji powinno wyglądać tak:

  • poza obszarem zabudowanym włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości (30 do 50 metrów normalnie, a na autostradzie 100m za samochodem), dbając, aby trójkąt był widoczny
  • w obszarze zabudowanym włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt metr od pojazdu lub na nim

Wychodząc z samochodu, mimo, że przepisy tego nie wymagają, warto założyć kamizelkę odblaskową. Będziesz bardziej widoczny dla nadjeżdżających kierowców, a to oznacza, że będziesz tym samym bardziej bezpieczny.

 

2

 

Kolizja? Nie musisz wzywać policji

 

Jeśli doszło do kolizji, nie masz obowiązku wzywania policji, szczególnie w dużych miastach. Po pierwsze, będziesz długo oczekiwać na przyjazd patrolu, a zdecydowanie szybciej może wam pójść dogadanie się z drugim uczestnikiem kolizji, zwłaszcza, gdy nie ma problemu z ustaleniem winnych zaistniałej sytuacji.   Jeśli jesteście zgodni w swoich ocenach, spisujecie oświadczenie, wzajemne namiary, czyli numery telefonów i adres, a następnie zgłaszają sprawę do ubezpieczyciela. Jeśli szkoda jest poważna, a jej naprawa będzie kosztowna, to chyba jednak lepiej poczekać na patrol. W wyjątkowych sytuacjach powinno się jednak wzywać policję, mimo, że nikt fizycznie nie ucierpiał w zdarzeniu. Tak więc policję należy wezwać w momencie gdy ustalenie sprawcy zdarzenia jest niemożliwe, kiedy strony biorące udział w zdarzeniu nie zgadzają się co do uznania sprawstwa. Należy bezwarunkowo wezwać policję, gdy istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych używek. Policja okaże się niezbędna, gdy jeden z kierowców nie chce okazać dokumentów pojazdu i swoich, nie ma ich lub zachodzi podejrzenie, że któryś z kierowców jedzie kradzionym autem lub umyślnie spowodował kolizję.

 

Spisanie oświadczenia o kolizji

 

Teoretycznie opis zdarzenia zawarty w oświadczeniu o kolizji powinien wystarczyć jako ostateczne przesądzenie sprawstwa kolizji, jednak w życiu różnie bywa. Dlatego, dla własnego bezpieczeństwa, aby nie mieć później problemów z wypłatą odszkodowania, należy zabezpieczyć wszelkie dowody, świadczące o naszej niewinności. warto więc wykonać dokumentację fotograficzną, spisać dane świadków zdarzenia. Jeśli w aucie masz kamerę pokładową, to zabezpiecz nagranie, warto też zabezpieczyć nagrania z monitoringu zewnętrznego, z kamer miejskich i właścicieli firm, gdzie zdarzenie miało się nagrać. Dzięki temu udowodnisz swoją wersję zdarzeń, w momencie, gdy ubezpieczyć uzna, że nie jest ona wiarygodna lub gdy sprawca zacznie się wypierać swojej winy.

3

Jeśli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, a osoby biorące udział w zdarzeniu zgadzają się, co do przebiegu zdarzeń, powinniście spisać oświadczenie, w którym muszą się znaleźć:

 

  • opis miejsca zdarzenia (miejsce, auta, ich marka, model i numery rejestracyjne  
  • dokładne dane kierowcy: imię, nazwisko, adres, numer pesel, kategoria prawa jazdy, data, numer oraz organ wydający prawo jazdy oraz nr polisy i adres ubezpieczyciela
  • opis uszkodzeń auta
  • jednoznaczne wskazanie sprawcy zdarzenia
  • szkic sytuacyjny (pasy ruchu, znaki, ustawienie aut przed i po kolizji. Szkic staraj się sporządzić dokładnie, tak, aby nie został użyty przeciwko tobie przez ubezpieczyciela)
  • oświadczenie powinno być podpisane zarówno przez sprawcę, jak i drugiego uczestnika kolizji

W samochodzie warto mieć druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, który jest formularzem gotowym do wypełnienia. Ściągnij go sobie ze strony, wydrukuj i miej w samochodzie. Może nigdy z niego nie skorzystasz, ale dzięki gotowemu oświadczeniu będziesz wiedział, co ma się w oświadczeniu znaleźć, jakie dane podać. Tutaj wypełniasz pola, składać podpisy i gotowe.

4

Holowanie uszkodzonych pojazdów

 

Na sprawcy, a w szczególności jego OC, ciąży obowiązek naprawienia szkody. Jeśli twoje auto w wyniku uszkodzeń nie nadaje się do dalszej jazdy, musi zapłacić też za holowanie. Niekiedy możesz wykorzystać swoje autocasco, jeśli jednak płacisz sam, masz prawo do lawety.

Warto więc sprawdzić ceny holowania auta w kilku konkurencyjnych firmach w danym mieście, na przykład w Warszawie, tak aby ubezpieczyciel nie próbował oddać ci pieniądze za część faktury. W Warszawie popularna pomoc drogowa to holowanie.wwarszawie.pl  lub pomocdrogowawaw.pl, warto do nich zadzwonić i porównać ceny z konkurencją. Zanim wezwiesz lawetę, sprawdź ceny. Jeśli nie uda się ustalić danych kierowcy, który był sprawcą zdarzenia, otrzymasz odszkodowanie z funduszu gwarancyjnego. Jeśli jego dane uda się ustalić, ubezpieczyciel zwróci się do niego o zwrot wypłaconych pieniędzy. Trudno nazwać ucieczką z miejsca zdarzenia szkodę parkingową, gdy sprawca zostawia swoje dane, jednak na pewno ucieczką będzie oddalenie się z miejsca kolizji, aby uniknąć odpowiedzialności.