Z życia wzięte

Bazy rejestrujące wszelkiego typu zaległości finansowe wobec banków bądź innych instytucji stanowią niejednokrotnie poważną przeszkodę, aby ubiegać się z powodzeniem o kredyt bankowy. Odmowa banku nie blokuje jednak całkowicie dostępu do uzyskania pieniędzy, ponieważ w ofercie rynkowej są dostępne od kilku lat pożyczki długoterminowe bez BIK i KRD.

Kredyt a pożycza

W świadomości wielu osób kredyt i pożyczka są pojęciami identycznymi, jednak warto znać różnice pomiędzy nimi. Udzielaniem kredytu zajmują się wyłącznie banki, które podlegają prawu bankowemu i są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ma to swoje przełożenie na ściśle ustalone i rygorystycznie przestrzegane reguły przyznawania kredytów, a jednym z podstawowych wymogów jest weryfikacja złożonego wniosku o kredyt w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Ta pierwsza instytucja gromadzi wszelkiego typu dane dotyczące zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, więc każdy, kto kiedykolwiek ubiegał się o kredyt będzie w tej bazie i nie to jest problemem, ale niski scoring punktowy wynikający nie tylko z nieterminowego spłacania zadłużenia, ale nawet ze zbyt dużej ilości składanych wniosków kredytowych w jednym czasie. Z kolei KRD rejestruje informacje o zadłużeniu wobec dostawców energii czy też wspólnoty mieszkaniowej.

Negatywna weryfikacja w owych bazach oznacza odrzucenie wniosku o kredyt, ponieważ banki nie mają prawa postąpić inaczej. Jednak instytucje pozabankowe nie podlegają prawu bankowemu i KNF, a kwestie przyznania pożyczki regulują zapisy kodeksu cywilnego. Dlatego też są dostępne pożyczki długoterminowe bez BIK i KRD dla tych, którzy nie mogą albo nie chcą skorzystać z kredytu bankowego. Serwisy pożyczkowe jak https://concash.pl/ nie mają obowiązku weryfikowania potencjalnych pożyczkobiorców w bazach dłużników. Co więcej, problem z danymi w owych bazach nie musi stanowić przeszkody w przyznaniu pożyczki.

Pożyczki długoterminowe a chwilówki

Kolejny problem z nazewnictwem dotyczy utożsamiania jako jeden produkt chwilówek i pożyczek pozabankowych długoterminowych. Te pierwsze stanowią jedynie formę pożyczek pozabankowych i dotyczą, zgodnie ze swoją nazwą, pożyczek krótkoterminowych, najczęściej do 30 dni. Trudne też liczyć na wysoką kwotę pożyczki. Wyróżnia je minimum formalności do spełnienia, czasami wystarczy dowód tożsamości, numer telefonu, a w przypadku pożyczek online również numer konta bankowego. Z kolei pożyczki długoterminowe są udzielane na okres od kilku do kilkunastu miesięcy i można w takiej sytuacji uzyskać zdecydowanie wyższą kwotę. W umowie zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą zostają przedstawione wszelkie ustalenia związane z harmonogramem spłat, a także wszystkie koszty prowizyjne, oprocentowanie czy też ewentualne kary za zwłokę w regulacji zadłużenia.

Pożyczki długoterminowe bez BIK i KRD – charakterystyka produktu

Przede wszystkim należy podkreślić, że tego typu pożyczki mogą zostać przyznane nie tylko przez instytucje pozabankowe, ale także przez osoby prywatne. Warto przy tym zaznaczyć, że w razie pożyczek długoterminowych, które opiewają na kwoty wyższe niż kilkaset złotych należy liczyć się z weryfikacją baz, jednak każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Niewielkie problemy z bazami lub zadłużeniami (więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym adresem: http://www.jarocinska.pl/artykuly/pozyczki-pozabankowe-dla-zadluzonych-przez-interne,80861.htm) nie powinny stanowić większej przeszkody w uzyskaniu pożyczki , ale nawet bardziej poważne kłopoty nie muszą blokować do niej dostępu. W takiej sytuacji należy jednak liczyć się z dodatkowym zabezpieczeniem. W zależności od wnioskowanej kwoty może wystarczyć oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ale przy wysokich sumach najchętniej proponowaną formą zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy będzie zastaw, czyli jakikolwiek wartościowy przedmiot, który zostaje zastawiony w zamian za określoną kwotę pożyczki. Ta natomiast jest zależna od wartości owego zabezpieczenia. Jeżeli komuś zależy na wysokiej pożyczce, to powinien rozważyć samochód lub nieruchomość jako zastaw. Oczywiście dany przedmiot musi stanowić własność pożyczkobiorcy i nie może być niczym obciążony. Zastaw jest tak naprawdę większą gwarancją dla pożyczkodawcy niż weryfikacja baz. W przypadku zaniechania spłaty pożyczki przedmiot zastawu może stać się własnością firmy bądź osoby udzielającej pożyczki. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby każde zobowiązanie finansowe podejmować po długim namyśle i z wyjątkowo dokładnym przeczytaniem warunków umowy pożyczkowej.