19
Śr, Gru

Czy wiesz, że...

Przyjmując nowego pracownika, pracodawca powinien zorganizować dla niego szkolenia, dzięki, którym będzie on umiał się zachować w razie wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy.

BHP

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy uczą pracownika jakie zagrożenia mogą go spotkać w miejscu pracy, jak prawidłowo wykonywać swoje obowiązki oraz jak pomagać osobom, które doznały urazu. W dokumencie BHP opisane są pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji pracownika, wyposażenie udostępnione dla zatrudnionych oraz stanowiska pracowników. Informacje zawarte w dokumencie obejmują zagadnienia z zakresu medycyny i ekonomiki pracy, oraz ergonomiki. Do odbycia szkolenia BHP zobligowani są zarówno nowi jak i zatrudnieni pracownicy. Firmy, które przeprowadzają szkolenia oferują formy stacjonarne i online. Wiele podmiotów posiada również usługę dojazdu do klienta biznesowego i przeprowadzenia wykładów w siedzibie przedsiębiorstwa. Przykładem firmy, organizującej szkolenia wstępne i okresowe jest: General Protection & Safety, która posiada wykwalifikowaną kadrę wykładowców z długoletnim doświadczeniem. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące przedsiębiorstwa można znaleźć na: gpsbhp.eu/oferta/szkolenia-bhp.

PPOŻ

Drugim niezbędnym szkoleniem jest kurs przeciwpożarowy. Dzięki zdobytej wiedzy, pracownicy będą wiedzieli jak ugasić pożar, przed przyjazdem odpowiednich służb. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają informacje dotyczące zachowania w razie pojawienia się zagrożenia, przeprowadzenia sprawnej ewakuacji i czynności gaszenia pożaru. Firmy specjalizujące się w edukacji ppoż oferują zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwalają sprawdzić zdobyte kwalifikacje.

Pierwsza pomoc

Niezbędną wiedzą, którą powinni przyswoić wszyscy pracownicy, jest udzielanie pierwszej pomocy. Jest to istotne tym bardziej, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy przedmedycznej poszkodowanemu jest obowiązkiem każdego obywatela. Dla osoby, która uległa wypadkowi najważniejsze są pierwsze 4 minuty po zdarzeniu. W tym czasie, należy wykonać pierwsze czynności ratujące życie. Często jednak, osoby będące świadkami wypadku nie wiedzą jak pomóc ofierze lub boją się jej zaszkodzić. W celu uniknięcia takiej sytuacji, każdy pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania kursu dla swoich pracowników. Podczas szkolenia zatrudnieni dowiedzą się m.in.: co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa i  jak ją wykonać, w jaki sposób opatrzyć rany i zatamować krwotok, a także co zrobić, gdy poszkodowany ma padaczkę, albo cukrzycę. Firmy prowadzące kurs zawsze łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dlatego każdy uczestnik będzie miał okazję przećwiczyć na fantomach zdobytą wiedzę.

Każdy pracodawca bez względu na branżę, musi zorganizować dla swoich podwładnych zestaw przytoczonych szkoleń. Są one niezbędne do bezpiecznego i komfortowego funkcjonowania w miejscu pracy. Wiele firm oferuje pakiet wszystkich kursów, więc ich organizacja nie wymaga wielkiego nakładu pracy.