22
Wt, Sty

Zdrowie

Czy aktywność fizyczna jest w stanie uchronić starsze osoby przed chorobami serca? Na to pytanie odpowiadają wyniki wieloletnich badań, opublikowane w European Journal of Preventive Cardiology.

Celem badania było ustalenie, czy aktywność fizyczna w równej mierze zapobiega chorobom serca u osób w średnim, jak i w podeszłym wieku. Badaniu, trwającemu aż 18 lat poddano 24 tysiące osób. Rejestrację pacjentów prowadzono w latach 1993 – 1997. Uczestnikami były osoby w wieku od 39 do 79 roku życia, które podzielono na grupy, w zależności od aktywności fizycznej, na: aktywnych, średnio aktywnych, średnio nieaktywnych i nieaktywnych. Każdy z badanych wypełnił kwestionariusz na temat stylu życia i stanu zdrowia. Osoby testowane zostały poddane badaniom fizykalnym, pobrano im także krew. Po zakończeniu badań, w 2015 roku przeanalizowano dane, dzieląc wyniki na grupy wiekowe: poniżej 55 lat, 55-65 i powyżej 65 roku życia.

Najciekawsze wyniki przyniosła najstarsza wiekowo grupa. Okazało się, że osoby średnio nieaktywne w porównaniu z nieaktywnymi miały o 14% mniejsze ryzyko śmierci z powodowanej chorobami sercowo-naczyniowymi. Natomiast ryzyko u osób aktywnych było o 12% mniejsze niż w porównaniu z seniorami nieaktywnymi.

Badania te pokazują, że aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla zdrowia i zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jednak w wieku powyżej 65 lat musi to być aktywność umiarkowana. Osoby w podeszłym wieku powinny wykonywać lekkie prace w domu czy ogrodzie lub spacerować. Mogą też robić ćwiczenia aerobowe. Wskazane jest, by w starszym wieku ćwiczenia aerobowe trwały 75 min tygodniowo, rozłożone na kilka treningów. Rekomendowane jest 150 minut spaceru, również rozłożonego na poszczególne dni tygodnia. Zalecenia te dotyczą osób zdrowych.

Na stronie dietetyk.guru omówiono zdrowe diety. Ważne, by w jadłospisie osób w podeszłym wieku były produkty odpowiednio dobrane, chroniące serce. W połączeniu z umiarkowaną aktywnością fizyczną zapewni to seniorowi dłuższe życie i zmniejszy ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.