24
Pn, Cze

Rzeszów

W ramach akcji „Lider wiedzy i wartości – doświadczeniem budujesz pewność siebie” przyznano nagrodę i tytuł lidera jednemu z uczniów w rzeszowskiej szkole. Akcja skierowana była do uczniów wybranych klas mundurowych w szkołach średnich. I to właśnie w Zespole Szkół Technicznych – Liceum Ogólnokształcące nr XIV w Rzeszowie mamy zwycięzcę, który aby wygrać musiał być wzorem i przykładem dla innych.

Akcja konkursowa trwała przez cały rok szkolny, spośród uczniów klasy mundurowej został wybrany lider, który wyróżniał się zarówno pod względem wyników w nauce, jak i działalności dodatkowej. Musiał posiadać nienaganną postawę, odznaczać się wysoką kulturą osobistą oraz być wzorem postępowania. Liczyło się nie tylko zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły, równie ważne było zaangażowanie w działalność prospołeczną, wolontariat lub udział w akcjach charytatywnych.

„Akcja ma na celu docenienie uczniów nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale również za wartości jakimi się kierują oraz za zaangażowanie w życie szkoły bądź działalność ukierunkowaną na pomoc innym” - mówi Grzegorz Basta, właściciel marki Sortmund, będącej organizatorem akcji.

Szkoły, które brały udział w akcji kształcą uczniów klas mundurowych nie tylko w zakresie podstawowego programu nauczania, ale również w zakresie wartości. Dla nich wiedza jest tak samo ważna jak wartości, gdyż jedno nie istnieje bez drugiego. To właśnie te klasy wychowują młodych ludzi, którzy następnie zasilają szeregi służb zajmujących się bezpieczeństwem.

„Dla nas ważne jest, aby uczniowie utożsamiali się z mundurem i symbolami narodowymi. Byli ambasadorami polskości oraz wzorem i przykładem nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa, ale też Podkarpacia” – mówi dyrektor szkoły Edyta Niemiec. „Uczennica, której przyznaliśmy tytuł „Lidera wiedzy i wartości” charakteryzowała się najwyższą średnią w klasie, wysoką frekwencją, zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności. Jest bardzo ambitna, wszechstronnie uzdolniona i ukierunkowana na pomoc innym. Jej postawa patriotyczna stanowi wzór do naśladowania” – dodaje.

Dzięki takim akcjom, które promują patriotyzm, wartości, nienaganne zachowania i pomoc innym możemy być pewni, że przyszli mundurowi będą mieć silne wzorce do naśladowania.