19
Pt, Kwi

Zdrowie

Wbrew pozorom pomiędzy psychologiem, a psychiatrą jest spora ilość różnic. Czego dotyczą? Kiedy wybrać się do psychologa, a kiedy do psychiatry?

Psycholog

Psycholog jest specjalistą, który ukończył 5 letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Posiada on wiedzę dotyczącą budowy oraz działania ludzkiej psychiki, mechanizmów kierujących naszym zachowaniem i emocjami oraz zasad funkcjonowania społeczeństwa, w tym poszczególnych grup ludzi. Poza tym psycholog doskonale wie, w jaki sposób przeprowadzać i interpretować testy psychologicznych. Warto dodać, że na niektórych uczelniach studenci mają możliwość wyboru specjalizacji. Nabyta wiedza pozwala im m.in. postawienie diagnozy psychologicznej, opiniowanie oraz orzekanie. Opisywany specjalista z reguły udziela pomocy osobom, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy emocjonalne. Posiada on – w odróżnieniu od psychiatry – ograniczone możliwości pomocy, ponieważ np. nie może wystawiać recept lekarskich. Aby skorzystać z pomocy psychologa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent musi posiadać skierowanie. Takowe może wydać zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i psychiatra.

Psychiatra

Psychiatra to osoba posiadająca tytuł lekarza medycy ze specjalizacją z psychiatrii. W związku z powyższym jest on zobowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej. W swojej pracy psychiatra posługuje się konkretnym zestawem kryteriów diagnostycznych, które pozwalają na diagnozowanie, a następnie leczenie różnego rodzaju zaburzeń oraz chorób psychicznych. W odróżnieniu od psychologa, psychiatra może zaproponować pacjentowi leczenie uwzględniające farmakoterapię, co w praktyce oznacza, iż ma prawo do wypisywania recept. Poza tym posiada uprawnienia umożliwiające wydanie skierowania do szpitala czy też wystawienie zwolnienia lekarskiego. Warto dodać, że w ramach ubezpieczenia zdrowotnego możemy skorzystać z pomocy psychiatry bez skierowania

Kiedy do psychologa, a kiedy do psychiatry?

Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, do kogo w pierwszej kolejności zgłosi się dany pacjent. Zarówno psycholog, jak i psychiatra oceni bowiem stan zdrowia, a następnie – w zależności od wspomnianej oceny – udzieli pomocy lub pokieruje do właściwego specjalisty. Przykładowo jeżeli pacjent z objawami depresji trafia najpierw do gabinetu psychologa, ten najpewniej skieruje go do psychiatry oraz zaleci rozpoczęcie terapii.

Należy pamiętać, że samodzielne borykanie się z problemem natury psychicznej jedynie go pogłębia. Właśnie dlatego tak ważnym elementem leczenia jest szybkie rozpoznanie problemu. Jeśli zmagasz się z tego typu dolegliwościami, to nie wahaj się sięgnąć po pomoc: www.psychoterapia-wolski.pl.