21
N, Lip

Czy wiesz, że...

Emerytury Polaków będą bardzo niskie, więc rząd chce ich skłonić do oszczędzania. Pomoże w tym program Pracowniczych Planów Kapitałowych, który wejdzie w życie już niedługo. Dzięki niemu do swojej emerytury będziemy mogli dokładać nawet po kilka tysięcy złotych miesięcznie.

PPK nie mają nic wspólnego z otwartymi funduszami emerytalnymi. W myśl rządowego programu niewielką część wynagrodzenia netto pracownicy będą przekazywali na specjalne konto. Gromadzić się na nim będą środki, które będzie można podejmować po ukończeniu 60. roku życia.

Ile będziemy odkładać na PPK?

Wyrzeczenie będzie naprawdę symboliczne – jego wysokość to co najmniej 2%, a maksymalnie 4% wartości wynagrodzenia brutto. Przy pensji 3000 zł brutto to zatem zaledwie 60 zł. Od nas zależy, czy będziemy oszczędzać niższą, czy wyższą kwotę. Osoby najmniej zarabiające (do 120% płacy minimalnej) mogą obniżyć swoją wpłatę do 0,5%.

Co więcej, na nasze konto PPK wpłacać będzie również nasz pracodawca. Jego wkład wynosi co najmniej 1,5%, a maksymalnie 4% naszego wynagrodzenia brutto, z tym, że nie będzie on potrącany z naszych pensji – to dodatkowy wydatek przedsiębiorcy. Do tego bonusy od rządu – jednorazowo 250 zł na start i 240 zł co roku.

Ile pieniędzy zgromadzimy na koncie PPK?

Pracując przez kilkadziesiąt lat zgromadzimy na naszym koncie Pracowniczych Planów Kapitałowych pokaźną kwotę. Pracownik z pensją 3000 zł brutto, pracujący przez 45 lat będzie miał do dyspozycji 196 tysięcy złotych. Osoby zarabiające 4000 zł brutto mogą uzbierać 2400 zł dodatku do emerytury z PPK.

Pracownik po 60-tych urodzinach będzie mógł jednorazowo podjąć 25% tej kwoty, a pozostałe 75% będzie rozdysponowane w 120 miesięcznych ratach. Co miesiąc zyska w ten sposób około 1800 zł dodatkowych świadczeń. Oczywiście, im wyższe zarobki, tym więcej odkładane będzie na koncie PPK.

Jak zapisać się do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Rząd chce objąć programem wszystkich Polaków w wieku 20-55 lat, zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie. Pracownicy są do niego zapisywani automatycznie. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne - można złożyć u pracodawcy deklarację wycofania się z niego. Musi ona być jednak odnawiana co 4 lata, w przeciwnym wypadku pracownik zostanie znów automatycznie zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Za wszelkie formalności związane z wpłatami odpowiada pracodawca, który podpisuje z wybraną przez siebie instytucją finansową umowę na zarządzanie kontami PPK. Warto pamiętać, że po zmianie miejsca pracy zgromadzone środki nie przepadają, a w razie śmierci pracownika trafią na poczet jego prawnych spadkobierców.

PPK – kiedy program wejdzie w życie?

Nie od razu wszyscy pracujący Polacy wejdą do programu. Jako pierwsze przystąpią do niego osoby zatrudnione w dużych firmach (powyżej 250 pracowników) – już 1 lipca 2019. Z początkiem stycznia kolejnego roku dołączą do nich pracownicy firm średnich (50-249 pracowników), a od 1 lipca 2020 przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 49 osób. Z pierwszym dniem stycznia 2021 program obejmie pozostałych, w tym osoby pracujące w sektorze publicznym – tych jest w Polsce około 2 milionów.

Wszystkie szczegóły dotyczące PPK w pracowniczeplanykapitalowe.org.pl.