21
N, Lip

Czy wiesz, że...

Wymagania dotyczące projektu budowlanego Na stronie tytułowej obowiązkowo trzeba zamieścić dane dotyczące obiektu budowlanego, który ma powstać. Należą do nich: jego kategoria, nazwa, adres, informacje dotyczące jego ewidencji, dane inwestora oraz jednostki wykonującej projekt i oczywiście spis zawartości dokumentacji projektowej.

Na każdym rysunku trzeba umieścić tabelę z danymi obiektu mającego powstać: nazwę razem ze skalą i numerem rysunku, nazwisko i imię projektanta, podpis i datę, numer jego uprawnień budowlanych oraz podać jaką specjalność posiada. Część rysunkowa musi być sporządzona w odpowiedniej skali dopasowanej do specyfiki obiektu budowlanego oraz precyzji oznaczeń graficznych na rysunkach, tak żeby po wydrukowaniu w CAD wszystko było czytelne.  Zazwyczaj duże obiekty budowlane rysuje się w skali 1:200, a pozostałe w 1:100. Na rysunkach należy przedstawić: wszystkie elewacje, rzuty każdej kondygnacji, widok dachu, a także przekroje. Jeśli budynek jest ogrzewany, wentylowany i klimatyzowany, to powinno się  pokazać strukturę przegród zewnętrznych z odpowiednimi szczegółami. Trzeba także zaznaczyć instalacje i ich urządzenia oraz wyposażenie techniczne. W przypadku projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektu trzeba wyróżnić graficznie część istniejącą.

Jak drukować projekty?

Najczęściej stosowanym przez projektantów programem komputerowym jest AutoCad. Jego twórcy nie stoją w miejscu, ulepszają go i oferują coraz to nowsze wersje. Funkcje wpływające na wydruki CAD znajdują się w zakładkach ,,Drukuj” oraz ,,Ustawienia strony”. Będą nas interesowały przede wszystkim opcje dotyczące wyboru szerokości linii, stylu wydruku obiektu, znaku wydruku (może to być na przykład wcześniej wspomniana tabela z informacjami, które muszą się pojawić na każdym rysunku), zapisywaniu zmian. Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest przekonwertowanie pliku w formacie dwg do pdf. Wtedy jesteśmy pewni, że program zainstalowany w drukarni, nie zmieni naszego rysunku – zależy to przede wszystkim od tego, jaką mają wersję. W przypadku projektu posiadającego format pdf, możemy być spokojni, że dostaniemy dokładnie takie wydruki CAD, o jakie nam chodziło.

Żeby zmienić rozszerzenie z dwg na pdf, trzeba dokonać wyboru odpowiedniego plotera. Najlepiej skorzystać z dostępnego w programie - DWG to PDF. Można także zainstalować drukarkę PDFCreator, doPDF lub inne, które znajdziemy w sieci. Można wziąć parametry z plotera lub poustawiać dowolne. Najlepiej ustawić większy rozmiar w zakładce ,,Właściwości/Rozmiary papieru użytkownika” oraz ,,Kalibracja/Zmień standardowe wymiary papieru”. W poleceniu ,,Zmień” należy zmienić  wartości wydruku CAD na ,,0”, wtedy format rysunku nie będzie miał marginesów i zobaczymy papierową wersję w takim samym formacie, jaki określiliśmy. Dobrze jest zapisać wszystkie zmiany w pliku – będzie można je wykorzystać ponownie.

Oprawa projektu budowlanego

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zapisano, że musi być sporządzony w przejrzystej technice graficznej, okładka powinna mieć format A-4, a sposób oprawienia musi uniemożliwić dekompletację  projektu. Zatem opis do niego będzie w formacie A-4, a rysunki mogą być wydrukowane z programu CAD na ploterze w wielkim formacie, ale poskładane w odpowiedni sposób do wymaganego formatu. Ustawa pozwala oprawić projekt budowlany w tomy. Każdą stronę trzeba opatrzyć numerem. Dopuszcza się spinanie kart i arkuszy bądź zszycie ich albo zbindowanie. Organy administracji architektoniczno-budowlanej zabezpieczają projekt poprzez przybicie pieczęci organu, który go zatwierdził.