21
N, Lip

Czy wiesz, że...

Wygląd opakowania to jeden z czynników, które promują daną markę. Konsumenci rzadko mają jednak świadomość, że opakowanie ma wpływ również na bezpieczeństwo produktu, który został w nim zamknięty.

Opakowania do żywności

Coraz częściej sprawdzamy, jaki jest skład produktów spożywczych, ale nie zastanawiamy się nad tym, jaki jest skład opakowań, w których są one sprzedawane. Spora liczba produktów spożywczych jest dzisiaj sprzedawana w opakowaniach wykonanych z plastiku. Mają one mnóstwo zalet, ale niekoniecznie wywierają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia są opakowania, które zawierają bisfenol A. Substancja ta może znajdować się na przykład w plastikowym opakowaniu wędlin bądź w butelkach na mleko. Szkodliwa może być zwykła butelka PET, którą wykorzystujemy ponownie. Opakowania na produkty żywnościowe powinny być wykonane z takich surowców, które poprzez kontakt lub w czasie przechowywania nie będą wchodzić w reakcje chemiczne, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Opakowania do żywności nie mogą też zmieniać jej smaku ani uwalniać szkodliwych substancji. Podstawowym badaniem, które powinny przejść opakowania do żywności są badania migracji.
Jak przeprowadza się badania migracji?

W przypadku przeprowadzania badania migracji opakowań przeznaczonych na żywność stosuje się imitujące żywność płyny modelowe. Żywność uwodnioną imituje woda destylowana, żywność kwaśną z kolei imituje wodny roztwór kwasu octowego. Wodny roztwór etanolu imituje żywność, która zawiera alkohol. W trakcie badań nad opakowaniami do żywności wykorzystywane są także płyn modelowe, które imitują działania tłuszczu; działanie tłuszczu imituje na przykład olej słonecznikowy. Są opakowania, które wykorzystywane są do różnych rodzajów żywności; wtedy w badaniach migracji wykorzystywane są wszystkie płyny modelowe.

Badanie opakowań: laboratoria badawcze

Laboratoria badawcze zajmują się badaniem nie tylko opakowań, ale także materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalowych i szklanych. W laboratoriach mogą zostać przebadane między innymi puszki na napoje i konserwy, opakowania szklane, nakrętki do butelek PET, wieczka do słoików. Wszystkie opakowania i materiały opakowaniowe mogą zostać poddane badaniom migracji globalnej i specyficznej. Możliwe jest wykonanie również badań mechanicznych oraz fizyko-chemicznych. Niektóre z działających na terenie naszego kraju laboratoriów specjalizujących się w wykonywaniu badań opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, może dokonać wyboru materiałów przeznaczonych na produkcji określonych typów opakowań. Opakowania mogą zostać przebadane również pod kątem obecności w nich metali ciężkich czy pod kątem właściwości optycznych bądź barierowych. Działające w naszym kraju akredytowane laboratoria zajmują się nie tylko badaniem opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przebadane mogą zostać również opakowania na kosmetyki. Badane są zarówno opakowania przeznaczone do jedno- jak i wielorazowego użytku.