24
Pt, Maj

Czy wiesz, że...

Świat bez tworzyw sztucznych byłby zupełnie czym innym niż w dzisiejszych czasach jest. Z tworzyw polimerowych – to inne określenie tworzyw sztucznych – produkuje się współcześnie praktycznie wszystko i bardzo mało jest takich produktów, które ich nie zawierają. Można powiedzieć nawet, że współczesny świat jest całkowicie uzależniony od tworzyw sztucznych i nie ma takiej gałęzi przemysłu, czy takiej technologii która mogłaby sobie bez nich poradzić.

Co to są tworzywa sztuczne?

To co popularnie nazywane jest tworzywami sztucznymi produkowane jest z różnego rodzaju syntetycznych polimerów. Polimery te są wytwarzane syntetycznie, ale ich podstawą są bardzo często substancje, które początkowo były odkryte w świecie przyrody – głównie jako substancje występujące w roślinach. Obecnie są one produkowane całkowicie syntetyczne i najczęściej są produktem skomplikowanych procesów technologii chemicznej, albo rafinacji ropy naftowej.

Co wytwarza się z tworzyw sztucznych?

W dzisiejszych czasach już nawet odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa. Większość produkowanych na świecie rzeczy wytwarzana jest z udziałem jakiegoś rodzaju tworzyw sztucznych, a jeżeli nie są z nich wykonane – tworzywa sztuczne brały udział w procesie produkcyjnym. Znajdują one zastosowanie w produkcji opakowań, co jest jedną z głównych gałęzi przemysłu je wykorzystujących. Dotyczy to zarówno opakowań, czy kontenerów wykorzystywanych w przemyśle, jak i doskonale znanych z codziennego życia opakowań produktów spożywczych, czy kosmetyków. Rozwijającą się firmą, która na polskim rynku zajmuje się wytwarzaniem tego rodzaju opakowań jest firma Wardak. Jej ofertę, na której znajdują się obecnie głównie opakowania kosmetyczne można znaleźć na stronie http://www.kosmetyczne-opakowania.pl/. Oprócz opakowań, tworzywa sztuczne znajdują zastosowanie w produkcji części do wszelkiego rodzaju pojazdów, oraz maszyn i narzędzi, ale także w wyspecjalizowanych gałęziach przemysłu, jak chociażby związanych z najnowszymi osiągnięciami medycyny. Bez tworzyw sztucznych niemożliwy byłby rozwój elektroniki, a więc śmiało można powiedzieć, że znacząco wpłynęły one na rozwój świata.

Wpływ przemysłu związanego z tworzywami sztucznymi na środowisko

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to współcześnie najbardziej rozwinięta i najprężniej działająca gałąź gospodarki na całym świecie. Rozmiary światowej produkcji są gigantyczne i praktycznie niemożliwe do oszacowania. Należy zatem spodziewać się, że tak rozwinięty przemysł będzie wywierał ogromny wpływ na środowisko. Tak właśnie jest. Największym problemem jest w dzisiejszych czasach ilość trudno rozkładających się odpadów, które wykonane są w głównej mierze właśnie z tworzyw sztucznych. W tej dziedzinie jednak dokonywane są wciąż nowe odkrycia, które pozwalają na wdrażanie rozwiązań coraz mniej szkodliwych. Istotną rolę zaczyna odgrywać wtórne przetwórstwo tworzyw sztucznych, które dysponuje coraz większymi możliwościami. Również coraz bardziej popularne stają się nowoczesne tworzywa biodegradowalne, których wpływ na środowisko jest znacznie mniejszy niż w przypadku tworzyw konwencjonalnych.