Czy wiesz, że...

Okazuje się, że postępowanie upadłościowe można wszcząć nie tylko wobec firm, ale również wobec osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej. Często jest to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy od lat nie są w stanie spłacić swoich długów. Upadłość konsumencka pozwala im uregulować należności i rozpocząć nowy etap w życiu.

Upadłość konsumencka pierwsze kroki

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości niesie za sobą określone konsekwencje. Przede wszystkim wpływa to na relacje ze współmałżonkiem, bo ingeruje we wspólny majątek. Upadłość konsumencka wiąże się z umorzeniem należności poprzez likwidację masy upadłościowej lub wykonanie planu spłaty wierzycieli. Jest to alternatywa dla postępowania egzekucyjnego. Pierwszym krokiem do wszczęcia postępowania upadłościowego i oddłużania konsumenta jest złożenie w sądzie rejonowym, wniosku o ogłoszenie upadłości. Następnie, w odniesieniu do PU, zostaje zweryfikowany  stan faktyczny dłużnika. Jeśli okaże się, że zadłużenie nie nastąpiło w skutek niedbalstwa, sąd wyda wówczas postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Majątek zadłużonego staje się tzw. masą upadłościową, która zostaje spieniężona, a wierzyciele uzyskują w ten sposób zwrot części należności. Jeśli konsument nie posiada majątku, ten etap postępowania zostaje pominięty. Przed umorzeniem długów zostaje ustalony plan spłat wierzycieli. Konsument musi przestrzegać planu, który został dopasowany do jego możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania. Wykonanie planu skutkuje umorzeniem reszty długów.

Co zaliczamy do masy upadłościowej?

Masa upadłościowa to majątek, który podlega spieniężeniu i w toku postępowania jest zarządzany przez syndyka. Mowa głównie o nieruchomościach, akcjach i udziałach w spółkach. Nie mniej jednak, rzeczy o znacznej wartości finansowej jak pojazdy również mogą wejść w skład masy upadłościowej. Pod uwagę bierze się stan majątkowy z dnia ogłoszenia upadłości oraz wszystkie dobra nabyte w toku postępowania. Istnieje możliwość wykluczenia z masy upadłościowej pewnych elementów, które nie mają znacznej wartości finansowej, ale dużą wartość użytkową jak np. samochód. Masą upadłościową jest cały majątek wspólny małżonków. Intercyza podpisana minimum dwa lata przed ogłoszeniem upadłości chroni część majątku jednego z małżonków przed spieniężeniem. Szczegóły dotyczące masy upadłościowej można znaleźć na: https://wyzerujdlugi.pl/blog/jak-wyjsc-z-dlugow/. Utrata majątku jest naturalnym etapem upadłości konsumenckiej.

Zalety upadłości konsumenckiej

Mimo, że w postępowaniu upadłościowym, konsument traci majątek, warto pamiętać, że jest to lepsze rozwiązanie niż egzekucja komornicza. W przypadku upadłości, konsument zostaje oddłużony, a część należności zostaje umorzona. Wizyty komornicze mają za to charakter windykacyjny i odbywają się do momentu odzyskania przez wierzycieli wszystkich należności. Ogłoszenie upadłości nie jest uciążliwe jeśli konsument nie ma majątku. W taki przypadku zostaje rozpisany plan spłat. Dłużnik zobligowany jest jedynie do zapłaty za złożenie wniosku, która wynosi około 30zł.