15
N, Wrz

Z życia wzięte

Lato zbliża się wielkimi krokami, a z doświadczenia poprzednich lat wiemy, iż temperatury mogą być naprawdę wysokie. Czy jest zatem ustalona maksymalna temperatura powyżej której pracownik ma prawo odmówić pracy? Zapraszam do lektury!

Temperatury jakie powinny zostać zapewnione w pomieszczeniach pracy reguluje rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Mówi ono, iż minimalna temperatura pracy w biurze oraz przy lekkim wysiłku fizycznym powinna wynosić 18 stopni Celsjusza.

Temperatura pracy w pomieszczeniach pracy gdzie przeważa wysiłek średni lub duży to 18 stopni Celsjusza.

Co ciekawe przepisy w żaden sposób nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury.Nie ma zatem wyznacznika, przy jakiej temperaturze pracownik może odmówić pracy.

Jednak zdarzają się firmy bądź instytucje, które skracają czas pracy pracowników w upały lub wręcz pozwalają pracownikom nie przyjść od pracy. Są to jednak wewnętrzne decyzje każdej firmy.

Co na to Państwowa Inspekcja Pracy? Do PIPu trafia setki skarg na pracodawców, którzy nakazują pracować w upalne dni kiedy na zewnątrz jest powyżej 30 stopni Celsjusza, a w pomieszczeniach niewiele mniej. Kontrola prowadzona przez Inspektora PIP obejmuje jedynie dwa aspekty: czy pracodawca zapewnił sprawnie działającą instalację wentylacyjną oraz czy dokonano jej okresowych kontroli wymaganych prawem budowlanym, a także czy pracownicy otrzymali wodę do picia w przypadku przekroczenia 28 stopni Celsjusza przy pracy w pomieszczeniu jeżeli temperatura jest spowodowana czynnikami atmosferycznymi. Jeśli te dwa aspekty zostały zapewnione Inspekcja Pracy nie ma prawa interweniować ponieważ nie ma żadnych przepisów na które mogłaby się powołać.

Jak zatem zapewnić właściwe warunki pracy w czasie upałów? Przede wszystkim należy zapewnić pracownikom zimną wodę do picia bez ograniczeń. Można stosować dodatkowe przerwy, zainstalować wiatraki bądź zamontować ogólną klimatyzację bądź miejscową w pomieszczeniach przeznaczonych do chłodzenia się pracowników. Jednak odpowiedzialność za BHP zarówno ta moralna, prawna i finansowa ostatecznie spoczywa na pracodawcy w każdej firmie

 

Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP

SAFETY Service

Krakowskie Centrum BHP