17
N, Lis

Czy wiesz, że...

Każdy egzamin, niezależnie od tego czy ma charakter państwowy jak na przykład matura, czy też jego celem jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomach A1-C2, należy do wydarzeń stresujących. Optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym zredukować nerwy towarzyszące temu ważnemu sprawdzianowi umiejętności, jest odpowiednie przygotowanie, które trzeba rozpocząć na długo przed wyznaczoną datą.

Kursy językowe - pomoc profesjonalistów

 Jedną z powszechnych metod przygotowywania się do egzaminów jest uczęszczanie na zajęcia w szkole językowej. W zależności od swoich preferencji oraz ewentualnych luk w umiejętnościach, w standardowych placówkach można wybrać kursy tradycyjne oraz konwersacyjne. Przy udziale specjalistycznych pomocy naukowych, wiedzy lektorów, a także zaangażowaniu ucznia można znacząco rozwinąć jego kompetencje językowe - zwłaszcza, jeśli zdecydował się on na indywidualny tryb nauki. W przypadku gdy uczeń posiada odpowiedni poziom wiedzy by przystąpić do testu, lecz ma kłopoty z mówieniem w danym języku, zaleca się skorzystanie z kursu konwersacyjnego albo z usług szkoły, której sposób nauczania bazuje wyłącznie na edukowaniu poprzez aktywne użytkowanie obcej mowy. Do grona tego typu placówek zalicza się na przykład wrocławska GERelis, o której więcej można przeczytać na https://gerelis.pl. Tego rodzaju szkoły stają się coraz popularniejsze, dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do nauki języka, odbywającej się poprzez prowadzenie rozmów z native speakerami w trakcie wykonywania codziennych czynności. Dużą rolę ma w tym także bezstresowa atmosfera, której zwykle brakuje w tradycyjnych placówkach. Niezależnie od wyboru rodzaju szkoły i specyfiki kursu, najważniejsze jest jednak, by edukacja przebiegała pod okiem profesjonalistów, którzy wskażą i skorygują błędy popełniane przez podopiecznych. 

Samodzielne przyswajanie wiedzy 

Niemniej istotne jest to, by uczeń był świadomy swoich braków i był zmotywowany do tego, by uzupełniać je w wolnym czasie. Poza korzystaniem z kursu może on więc zaopatrzyć się w dostępne na rynku pomoce językowe, takie jak repetytoria, ćwiczenia czy fiszki z nagraniami audio. Dzięki nim skutecznie utrwali zdobytą do tej pory wiedzę, jak również znacząco wzbogaci słownictwo oraz zredukuje swoje błędy gramatyczne. Klucz do sukcesu tkwi w tym, by nie podchodzić do nauki jak do przykrego obowiązku - jeżeli potraktujemy ją jako ciekawy element dnia codziennego, przyniesie ona o wiele lepsze efekty, a z czasem stanie się przyjemnością. Edukacja na własną rękę, o ile jest sumienna, stanowi doskonałe uzupełnienie dla klasycznego kursu w szkole językowej i sprawia, że efekty osiągane podczas zajęć są o wiele bardziej satysfakcjonujące. Tym, z czym wielu uczniów ma kłopot jest motywacja do regularnej nauki. Bardzo częstym powodem jest tutaj fakt postrzegania przez nich zbliżającego się egzaminu jako czegoś strasznego, czym należy się stresować. Nic bardziej mylnego! W praktyce o wiele lepiej jest podejść do niego jak do kolejnego wyzwania na swojej drodze, które najlepiej jest podjąć będąc rozluźnionym i pewnym siebie. Zwątpienie we własne możliwości zazwyczaj okazuje się zgubne, zwłaszcza że w większości przypadków bywa nieuzasadnione. 

Rola szkoły państwowej/prywatnej

 Jeżeli do egzaminu językowego podchodzi osoba w wieku szkolnym, w przygotowaniach do niego należy również uwzględnić czynniki związane z codzienną nauką w placówce państwowej/prywatnej. Zwykle uczeń planujący zdawanie matury lub uzyskanie certyfikatu z danego języka odbywa tam jego obowiązkowe lekcje - w zależności od tego, jakim poziomem edukacji charakteryzuje się szkoła i jakich nauczycieli zatrudnia, mogą one przynieść dodatkowy pożytek lub wręcz przeciwnie. Niestety, czasami zdarza się że treści przyswojone przez ucznia na zajęciach prywatnych lub w wyniku samodzielnej nauki nie pokrywają się z tymi, które prezentowane są na zwykłych szkolnych lekcjach, co wprowadza zamęt w głowie młodej osoby. W takim przypadku konieczne jest wyjaśnienie wątpliwych kwestii przez profesjonalistę, tak by uczeń miał jednoznaczny obraz tego, co jest poprawne a co nie i dzięki temu uniknął zbędnego wahania podczas egzaminu, które choćby podczas części ustnej może skutkować obniżeniem punktacji. Rolą dobrego nauczyciela (niezależnie od tego, w jakiej placówce pracuje) jest więc to, by zachęcić podopiecznego do zgłaszania podobnych rozbieżności i dyskusji na ich temat, nie zaś do ignorowania ich.

Staranne przygotowanie do egzaminu, nie tylko językowego, jest elementem kluczowym, który bezpośrednio przekłada się na uzyskany przez zdającego wynik. Nie ma przy tym znaczenia wiek ucznia - do testów kończących się otrzymaniem certyfikatu może bowiem podejść każda osoba. Jednak sumienność i staranność nauki są zachowaniami, które muszą być przyswojone już w młodych latach, na wczesnych etapach edukacji - wówczas dalsze zdobywanie wiedzy na pewno będzie przynosiło zadowalające rezultaty.