Czy wiesz, że...

Zarządzanie projektami jest poważnym wyzwaniem – tym bardziej odpowiedzialnym, im większy jest zakres realizowanych zadań. Dlatego tak istotne jest wybranie odpowiedniej osoby, która zadba o prawidłowość przebiegu wszystkich prac oraz dotrzymanie terminów. Czym dokładnie zajmuje się kierownik projektu i jakie wymagania należy spełnić, aby nim zostać? Wyjaśniamy.

Kierownik projektu, określany inaczej jako project manager, jest wybierany jeszcze na etapie konceptualizacji pomysłu i opracowywania strategii. Zakres jego zadań jest szeroki, więc równie obszerne muszą być kompetencje.

Kierownik projektu – zakres obowiązków

Do obowiązków, jakie wykonuje project manager należą:

  • planowanie projektu – kierownik nierzadko jest też jego pomysłodawcą, a także uczestniczy w konceptualizacji, określaniu celów projektu oraz planowaniu wszystkich jego innych aspektów,
  • dobór zespołu projektowego – project manager dobiera specjalistów, którzy wspólnie z nim będą realizowali poszczególne zadania,
  • tworzenie szczegółowej strategii działania i nadzór nad przebiegiem planu realizacji projektu – kierownik jest obecny na każdym etapie prac, bez wyjątku. Jego zadaniem jest ich organizacja oraz nadzór. Zajmuje się również rozwiązywaniem problemów pojawiających się po drodze,
  • zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością projektu, w tym również prowadzenie szkoleń z metodyki zarządzania projektem dla członków zespołu projektowego,
  • zarządzanie przepływem informacji między klientem a dostawcami i innymi stronami uczestniczącymi w realizacji projektu,
  • promocja projektu – w tym prowadzenie prezentacji, a także szkoleń,
  • zakończenie projektu – na project managerze spoczywa również przygotowanie sprawozdania końcowego, które wskaże, czy i w jaki sposób zostały zrealizowane postawione uprzednio cele oraz jak przebiegała praca – również w aspekcie budżetowym.

Warto pamiętać, że specyfika obowiązków i zadań kierownika jest związana z tym, jakiego typu projektem zarządza. Wiele zależy zarówno od skali, jak i od branży. Więcej dowiesz się z artykułu Jak zarządzać projektami?

Jakie są wymagania wobec project managera?

Project manager musi przede wszystkim być specjalistą w swojej branży z bogatą wiedzą merytoryczną oraz doświadczeniem. Powinien również mieć szeroki zakres kompetencji biznesowych i ekonomicznych (wymaganych np. przy planowaniu i rozliczaniu budżetu), a także z obszaru zarządzania technologicznego oraz umiejętności interpersonalnych. Mile widziane są również znajomość j. angielskiego, jak również umiejętności negocjacyjne oraz przywódcze. Umiejętności dobrego project managera potwierdzają z reguły przebyte szkolenia oraz zdobyte certyfikaty ze znajomości metod zarządzania projektami. Rynek oferuje cały szereg szkoleń z rozmaitych metod, poczynając na PMBOK, ACRUM czy Prince2 (zobacz: Metody zarządzania projektami). Każda z tych metod ma wypracowane własne standardy szkoleń i certyfikacji umiejętności kierowników projektów. Warto zastanowić się nad udziałem w tego typu szkoleniach i kursach chcąc rozpocząć karierę jako kierownik projektu bądź gdy zależy nam na rozwoju zawodowym, awansie i lepszym wynagrodzeniu. Liczne badania potwierdzają, że certyfikowani kierownicy projektów mogą liczyć na znacząco wyższe wynagrodzenia.