Z życia wzięte

Geotechnika to specyficzna nauka o gruntach, której głównym celem jest dokładne sprawdzenie, zbadanie oraz przeanalizowanie stanu danego podłoża. Geotechnika służy do precyzyjnego określenia trwałości oraz wytrzymałości gruntu, czyli wszystkich tych jego właściwości, które będą miały istotne znaczenie podczas późniejszych prac związanych z budową nowego obiektu oraz w trakcie kolejnych lat jego eksploatacji. Jednym z badań geotechnicznych jest badanie ciągłości pali.

Badania ciągłości pali

W praktyce wykonuje się trzy podstawowe rodzaje badań pali – obciążenia statyczne, dynamiczne oraz badania ciągłości pali. Wyróżnia się dwa rodzaje badań ciągłości: nisko i wysokoenergetyczne.

Procedury kontrolne dotyczące nośności i jakości pali fundamentowych obejmują m.in. niskonaprężeniowe (niskoenergetyczne) badania ciągłości oraz długości pali. Jest to tzw. metoda Low-Strain i ma ona na celu sprawdzenie zgodności wykonania z projektem.

Badania ciągłości pali metodą niskoenergetyczną

Badania ciągłości pali metodą niskoenergetyczną wykonujemy z wykorzystaniem młotka o wadze 0,5÷5 kg, czujnika w postaci geofonu lub akcelerometru oraz odbiornika (rejestratora) mierzonego sygnału. Dzięki tak ergonomicznemu zestawowi niezbędnych urządzeń i narzędzi, badanie można wykonać praktycznie w każdych warunkach, a czas potrzebny na skontrolowanie jednego pala wynosi zaledwie kilka minut. Krótki czas badania daje możliwość skontrolowania nawet wszystkich pali w fundamencie w przypadku wykonywania budowli o dużym znaczeniu inwestycyjnym.

Badania ciągłości pali dają optymalną możliwość kontroli zgodności wykonanego palowania z projektem oraz zbadania jakości osadzonych w gruncie pali.

Realizujemy profesjonalne badania ciągłości pali, a także specjalistyczne próbne obciążenia dla inwestorów i wykonawców budowlanych. Dysponujemy własnym, certyfikowanym sprzętem pomiarowo-badawczym oraz wysokiej jakości sprzętem hydraulicznym. Bogata wiedza oraz wieloletnie doświadczenie z dziedziny geotechniki pozwala nam rozwiązać nawet najbardziej złożony problem natury inżynieryjnej i umożliwia zapewnienie fachowej pomocy na różnych etapach realizacji inwestycji.