Z życia wzięte

Prawidłowe sprzątanie w obiektach użyteczności publicznej ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Zwykle jest ono dostrzegane dopiero wtedy, gdy rezultaty w zakresie czystości i higieny pozostawiają wiele do życzenia. Jesteś administratorem lub zarządcą obiektów użyteczności publicznej i żądasz wyższej jakości sprzątania, która zapewni ich użytkownikom komfort oraz bezpieczeństwo? Być może sam popełniasz błędy, które obniżają jakość sprzątania – sprawdź jakie!

Zbyt niski budżet na sprzątanie

Zbyt niski budżet to bardzo częsty problem – zarówno w obiektach zarządzanych przez państwo czy samorządy, jak i w organizacjach prywatnych. Redukcję środków przeznaczanych na czystość i higienę często uznaje się za łatwą oszczędność, ale może to generować szereg poważnych problemów.

Pierwszym jest zbyt niskie wynagrodzenie personelu. W takim przypadku najbardziej wartościowi pracownicy rzadko są lojalni, a rotacja w zespole przyspiesza. Skutkuje to również brakiem odpowiedniego przeszkolenia personelu sprzątającego, a także brakiem motywacji i zaangażowania. Ponadto niedostateczne wynagrodzenia mogą skutkować powstawaniem wakatów, a tym samym nadmiernym obciążeniem pracą pozostałego personelu.

Zbyt niski budżet często powoduje również problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości czy jakości środków do sprzątania, a także sprzętu. Ponadto zwykle nie ma w nim miejsca na szkolenie personelu, co dodatkowo odbija się na jakości pracy. Dlatego zdecydowanie warto sprawdzić, czy środki przeznaczone na sprzątanie są wystarczające!

Nieznajomość oczekiwań użytkowników

Niezadowolenie z jakości sprzątania może wynikać z tego, że oczekiwania użytkowników nie są znane. Dlatego tak ważne jest dokładne określenie zakresu obowiązków personelu sprzątającego. Przykładowo zazwyczaj wymaga się nie tylko regularnego odkurzania lub zamiatania i mycia podłóg, ale również szybkiego reagowania w nietypowych sytuacjach (takich jak np. rozlanie płynów). Najlepszym rozwiązaniem jest więc stworzenie ogólnodostępnego zestawu wytycznych wraz np. z częstotliwością sprzątania określonych pomieszczeń czy powierzchni. Kluczowe jest uprzednie poznanie oczekiwań użytkowników – dzięki temu rezultaty sprzątania będą odbierane pozytywnie.

Brak standardów jakości

Personel sprzątający musi wiedzieć, w jaki sposób ma wykonywać swoją pracę i jakie są jej oczekiwane rezultaty. Pomaga w tym ustalenie standardów jakości, które są powszechnie znane i egzekwowane. Najczęściej tworzy się je na podstawie przepisów i norm obowiązujących dla danego miejsca (w niektórych typach obiektów, np. placówkach medycznych czy hotelach, są one surowe i ściśle określone). Niekiedy istnieje również konieczność dopasowania się do wytycznych narzucanych przez organizacje certyfikujące lub branżowe.

Wyeliminowanie wymienionych powyżej błędów powinno skutkować wyraźnym polepszeniem rezultatów sprzątania. Warto jednak stale monitorować ten obszar w poszukiwaniu innych niedopatrzeń!

Autor: Bartosz Wiśniewski, właściciel firmy Haerson, instruktor w Akademii Profesjonalnego Sprzątania.