Rzeszów

670 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw w Polsce przystąpi do II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W najbliższą środę 14 stycznia napiszą test składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz 6 pytań problemowych do opisania. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest już po raz szósty przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl i Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Olimpiada jest dofinansowywana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako olimpiada interdyscyplinarna.

W tym roku do II Etapu Olimpiady najwięcej uczniów przeszło z województw: małopolskiego (139), podkarpackiego (125) oraz dolnośląskiego (80). Po około 50 uczniów przystąpi do testu w województwie opolskim i śląskim oraz po ponad 30 w kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Łącznie test napisze 670 uczniów z 16 województw, którzy w I Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie uzyskali minimum 30 pkt. Co bardzo ważne Organizator Olimpiady, czyli Wyższa Szkoła Prawa i Administracji dofinansuje uczestnikom dojazd do miasta, w którym odbywa się okręgowy etap Olimpiady. Na Podkarpaciu odbędzie się on w Rzeszowie w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji WSPiA.

Podczas II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie uczniowie zmierzą się z 50 pytaniami jednokrotnego wyboru oraz 6 pytaniami problemowymi do opisania. Na udzielenie odpowiedzi będą mieli łącznie 2 godziny. Pytania dotyczą m.in. zagadnień z życia społecznego, politycznego i ustrojowego w Polsce, Europie i na świecie. Pojawiają się również pytania dotyczące ekonomii, instytucji życia publicznego, działalności partii politycznych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Są także pytania odnoszące się do zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz ?praw człowieka?. Do finału, który odbędzie się 18 marca, przejdzie już tylko 30 osób z najlepszymi wynikami.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przez pięć lat do I Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpiło prawie 15 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku udział w Olimpiadzie zgłosiło ponad 3300 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Sześć lat temu do pierwszej edycji Olimpiady, zgłosiło się ponad 800 uczniów. W drugiej było to już ok. 2500 uczniów, a w kolejnych liczba zgłoszonych uczestników przekraczała 3000 młodych ludzi z całej Polski.

Nagrody dla finalistów i laureatów 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Daje uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwość zdobycia wiedzy, która przydaje się na egzaminie maturalnym. Ważne są też nagrody. Laureat I i II miejsca otrzymuje możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. Zajęcie III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w rzeszowskiej WSPiA. Jednocześnie udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA w Rzeszowie, ale i na innych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka ?praw człowieka?.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest razem z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący), Prof. Wiesław Skrzydło i Prof. Zbigniew Czarnik.