Rzeszów

Ponad 7000 studentów w tym 2000 na pierwszym roku rozpoczęło w tym roku akademickim studia w WSPiA w Rzeszowie. 18 października 2014 r. Uczelnia zainaugurowała kolejny rok akademicki. W Uroczystości w Auli Rzeszowskiego Wydziału Uczelni uczestniczyło ponad 500 osób m.in. przedstawiciele międzynarodowej nauki, biznesu, polityki i kultury. WSPiA to najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu, jedyna w regionie posiadająca status uczelni akademickiej.

Jedyna niepubliczna Uczelnia Akademicka na Podkarpaciu

Witając zaproszonych gości prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA zaznaczył, że nowy rok akademicki będzie dla Uczelni wyjątkowy. ? Głównie za sprawą obchodów Jubileuszu 20-lecia istnienia WSPiA, czyli najstarszej niepublicznej uczelni na Podkarpaciu. Jest to dla nas ogromny powód do dumy, bo możemy poszczycić się bogatym dorobkiem naukowym. Znajdujemy się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych w Polsce. WSPiA to jedna z 19 niepublicznych uczelni akademickich w Polsce.

? Miniony rok akademicki to rok intensywnego rozwoju WSPiA. Uczelnia mino kilku niepokojących zjawisk, jakimi jest niż demograficzny oraz emigracja zarobkowa młodych ludzi przyjęła na pierwszy rok studiów ponad 2000 osób. Jest to wynik podobny do ubiegłorocznego, który pokazuje, że jesteśmy przygotowani do zmieniających się realiów ? tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodał, że minionym roku był dla Uczelni wyjątkowy również ze względu na to, że aż czterech pierwszo etatowych pracowników uzyskało stopnie naukowe dr hab. z zakresu Prawa, a jeden pracownik stopień doktora nauk prawnych. ? Warto tu zaznaczyć, że wśród tych naukowców jest absolwent naszej uczelni. Tytuł Profesora z rąk Prezydenta RP otrzymał także Pan Kazimierz Jaremczuk, a na stanowisko profesora powołany został Pan Andrzej Kisielewicz.

? WSPiA prowadzi również duże przedsięwzięcia badawcze nad administracją terenowa. Rozwijamy nasz potencjał naukowy, otwierając nowe kierunki studiów m.in. jako jedyni na Podkarpaciu uruchomiliśmy studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz studia pierwszego stopnia na kierunku Prawo ? mówił prof. Jerzy Posłuszny. Rektor dodał, że ważną częścią rozwoju WSPiA są także nowe budynki m.in. Collegium Securitatis, nowe parkingi dla studentów oraz nowatorskie rozwiązanie takie jak jedyna w Polsce instalacja ogniw fotowoltaicznych na parkingu Uczelni.

Nagrody, wyróżnienia i Promocja

Ważnym punktem Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w WSPiA oprócz immatrykulacji studentów pierwszego roku była promocja doktorska Pana Andrzeja Kallausa, Sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który w kwietniu 2014 r. obronił w WSPiA rozprawę doktorską pt. ?Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym?. Promotorem pracy był prof. dr hab. Piotr Osowy. Wręczone zostały także listy gratulacyjne dla pracowników WSPiA, którzy uzyskali tytuły i stopnie naukowe. Otrzymali je prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk, prof. nadzw. dr hab. Janusz Gajda, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko, dr hab. Elżbieta Feret, dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk?Kłak oraz dr Agata Furgała.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego w WSPiA wręczono również nagrody i wyróżnienia dla najlepszych absolwentów Uczelni. Nagrodę Profesora Marcina Jełowickiego otrzymała Małgorzata Łukasz, absolwentka kierunku Administracja. Nagrodzono także najlepsze prace dyplomowe absolwentów WSPiA. Wyróżnienia otrzymali Mateusz Lech, Karolina Kania, Karolina Miękisz oraz Gabriela Pięknik.

Wykład Inauguracyjny nt. ?Prawo procesowe cywilne ? tradycja a postęp? wygłosił prof. dr hab. Piotr Osowy, wykładowca WSPiA.

W uroczystości uczestniczyli głównie studenci pierwszego roku studiów w WSPiA. Jak mówi Agnieszka Burek, studentka studiów stacjonarnych II stopnia wybrała tę uczelnię ze względu na bogatą ofertę dydaktyczną. ? Studia I stopnia ukończyłam w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Teraz jednak zdecydowałam się na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA w Rzeszowie. O wyborze tej uczelni zdecydowały m.in. atrakcyjne specjalności jak np. Kryminalistyka i Kryminologia. Uczelnia bardzo mi się podoba. Jest nowoczesna i bardzo przyjazna. Ma także wiele do zaoferowania poza obowiązkowymi zajęciami ? tłumaczy Agnieszka Burek.

Wśród kilkuset osób zgromadzonych na Uroczystej Inauguracji roku akademickiego w WSPiA było wielu znamienitych gości. Wśród nich m.in. Posłowie Krystyna Skowrońska, Mieczysław Andrzej Szlachta; dr Andrzej Kisielewicz, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; prof. Zdzisław Gawlik, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Teresa Kubas-Hul, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty; Andrzej Dec, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa; Roman Holzer, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa i Grzegorz Hayder Wiceprezydent Miasta Przemyśla oraz Waldemar Szumny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele innych uczelni, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych oraz środowiska akademickiego.

Listy gratulacyjne z okazji rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego skierowali do społeczności akademickiej WSPiA m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Ministrowie: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości.

Ważny ośrodek akademicki

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Utworzona została w 1995 r. WSPiA jest jedną z 19 (na ponad 300 uczelni niepublicznych w Polsce) oraz jedyną na Podkarpaciu niepubliczną uczelnią posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Od momentu uzyskania, w 2011 r., tych uprawnień, Uczelnia wszczęła już kilka przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego.

W roku akademickim 2014/2015 naukę w WSPiA rozpocznie około 7000 studentów, w tym ponad 2000 studentów pierwszego roku. Tegoroczna rekrutacja pokazuje, że kandydaci chętnie wybierają WSPiA. Podania o przyjęcie na studia II stopnia złożyło około 10 procent więcej kandydatów niż w ubiegłym roku. W roku akademickim 2014/2015 Uczelnia uruchamia wszystkie prowadzone kierunki studiów: ?Administracja? ? studia pierwszego i studia drugiego stopnia, ?Bezpieczeństwo Wewnętrzne? ? studia pierwszego stopnia oraz nowość studia drugiego stopnia (magisterskie), ?prawo? ? jednolite studia magisterskie oraz jako nowość studia pierwszego stopnia. Uczelnia uruchamia także kolejną edycję Seminarium Doktoranckiego oraz Studia Podyplomowe.