Rzeszów

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych będą korzystać z bezpłatnych podręczników. Gwarantuje im to tzw. ustawa "podręcznikowa".

Kompleksowe zmiany wprowadza ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). Gwarantuje ona uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo, w 2017 r. ? z punktu widzenia rodziców ? podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

Podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będą gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

W dniach 18 ? 22 sierpnia 2014 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dostarczy podręczniki do 1008 podkarpackich szkół podstawowych dla 31 308 uczniów klas pierwszych.

Środki na wyposażenie szkół w podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jednostki samorządu terytorialnego otrzymają od wojewody po złożeniu wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku 2014. W województwie podkarpackim będzie to kwota około 2 350 000 zł.

Uczniowie klas pierwszych szkół specjalnych otrzymają podręcznik zaadaptowany dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z MEN.

W województwie podkarpackim 18 szkół podstawowych nie zamówiło podręczników: 2 niepubliczne i 16 publicznych. Z informacji uzyskanych przez pracowników Kuratorium wynika, że w przypadku szkół publicznych rezygnacja związana jest z brakiem naboru uczniów do klasy pierwszej