27
Śr, Wrz

Rzeszów

Aż 150 osób zakwalifikowało się do programu realizowanego we WSIiZ „Bezpłatne studia dla najlepszych”. Studenci otrzymają stypendia pokrywające 100% lub 50% czesnego już od pierwszego miesiąca nauki. 

„Bezpłatne Studia dla najlepszych” to stypendium przyznawane od pierwszego semestru studiów, wypłacane z własnego funduszu WSIiZ. Uczelnia od 17 lat przyznaje stypendia maturzystom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na maturze i złożyli dokumenty na studia w I turze rekrutacji.

– Program „Bezpłatne studia dla najlepszych” został stworzony z myślą o ambitnych kandydatach, którzy dzięki niemu będą mogli studiować na wymarzonym kierunku. Co roku pula przyznanych stypendiów obejmuje ponad 100 nowoprzyjętych studentów studiów I stopnia – wyjaśnia Aneta Rozborska, dyr. ds. Rekrutacji we WSIiZ. – Pod tym względem jesteśmy liderami w kraju, ponieważ zwykle uczelnie przyznają raptem kilka stypendiów na kierunek – np. w tym roku warszawski Uniwersytet SWPS zagwarantował darmowe studia 35 osobom. U nas liczba osób objęta stypendium od początku studiów jest ponad cztery razy większa.

Najwięcej stypendiów przyznano na kierunkach: Aviation Management, Informatyka, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Filologia angielska.

Zasady przyznawania stypendiów

100% zniżki wczesnym przez pierwszy semestr przysługuje tym kandydatom, którzy wybrali studia stacjonarne (polskojęzyczne lub anglojęzyczne) i uzyskali przynajmniej 381 punktów z matury. Aby utrzymać zniżkę w kolejnym semestrze należy uzyskać średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zdobyć przynajmniej 30 punktów w ramach aktywności studenckiej. Na 50% zniżkę w czesnym mogą zaś liczyć Ci kandydaci, którzy wybrali studia stacjonarne (polskojęzyczne lub angielskojęzyczne) lub niestacjonarne (tylko polskojęzyczne) i uzyskali z matury więcej niż 321 punktów. Student skorzysta z ulgi również w drugim semestrze, jeśli wykaże się średnią co najmniej 4,0 i zdobędzie co najmniej15 punktów za aktywność studencką.

Otrzymane zniżki można łączyć ze stypendiami socjalnymi.

Stypendia również dla obcokrajowców

Bezpłatne studia dla najlepszych są przyznawane również obcokrajowcom. W tym roku co trzeci student z zagranicy będzie studiował na WSIiZ bezpłatnie lub częściowo odpłatnie.

– Do każdego studenta podchodzimy indywidualnie, dlatego kandydaci z różnych krajów mają inne zasady aplikowania do programu „Bezpłatne studia dla najlepszych”. Kandydat z Polski musi jedynie wejść na naszą stronę internetową i za pomocą kalkulatora stypendialnego sprawdzić jaką zniżkę może otrzymać w czesnym – tłumaczy Rozborska. – Im więcej punktów ze świadectwa maturalnego, tym większa szansa na bezpłatne studia. Inaczej jest w przypadku obcokrajowców. Tylko ci, którzy przekroczą odpowiedni próg punktów na świadectwie dojrzałości zostają zakwalifikowani do testu z wiedzy ogólnej. Najlepsi w teście otrzymają stypendia.

Ambitny Student

Stypendia to nie jedyne formy wsparcia jakie czekają na uzdolnionych i pracowitych studentów we WSIiZ. Uczelnia przygotowała także unikatowy w skali kraju projekt dydaktyczny – Studia Ambitnego Studenta (SAS), który funkcjonuje zarówno na studiach I, jak i II stopnia.. Dzięki niemu studenci korzystają z profesjonalnych warsztatów biznesowych, dodatkowych zajęć, zagranicznych wyjazdów studenckich oraz opieki tutora - czyli pracownika dydaktycznego, odpowiedzialnego za rozwój i sukces zawodowy studenta SAS.

- Programem zostaną objęci najlepsi studenci. W najbliższych dniach jury wyłoni osoby, które dostaną specjalne zaproszenie na indywidualne rozmowy (w tym gronie będą studenci zakwalifikowani do programu „Bezpłatne studia dla najlepszych”). Na jej podstawie rekruterzy podejmą decyzję o przyjęciu studenta do grupy najbardziej uzdolnionych studentów WSIiZ. Na I i II stopniu programem SAS zostanie objętych maksymalnie po 20 studentów – tłumaczy dr Konrad Szocik, koordynator SAS.

Więcej na temat programu można przeczytać na stronie Studia Ambitnego Studenta.