Kraj i Świat

W warszawie miało miejsce spotkanie szefów krajów Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej. Na szczycie politycy dyskutowali o kwestiach związanych z kryzysem imigracyjnym, Brexitem i partnerstwem Wschodnim. Premier Holandii chwalił Polskę za znaczny wzrost gospodarczy.

Okoliczności spotkania grupy V4 i Beneluksu

W Warszawie, 19 czerwca, odbyło się spotkanie szefów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluksu. W rozmowach brali udział przewodniczący: Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Belgii, Holandii oraz Luksemburga. Zgodnie ze słowami rzecznika rządu, do spotkania doszło z inicjatywy Beaty Szydło. Polska Premier stwierdziła, że było to „dobre, otwarte i szczere spotkanie”. Główne tematy rozmów to Brexit, polityka zagraniczna Unii Europejskiej i kwestia relokacji uchodźców. Polska Premier podkreśliła, że polityka obronna Europy powinna opierać się o współpracę z NATO.

Kwestia relokacji uchodźców na szczycie grupy V4 i Beneluksu

Po spotkaniu na szczycie politycy stwierdzili, że pomimo różnych zdań odnośnie kwestii imigrantów udało im się uzgodnić kilka kwestii odnośnie polityki zagranicznej UE. Premier Węgier, Victor Orban podkreślał, że kraje Unii Europejskiej różnią się pod względem tła kulturowego, jednak chcą stworzyć wspólną koncepcję polityki względem uchodźców. Celem debaty były też metody oddzielenia ludzi uciekających ze swojego kraju na skutek wojny od migrantów zarobkowych. Victor Orban zaznaczył, że niezbędna będzie umowa z każdym krajem, przez który będzie przechodzić fala uchodźców. Politycy zgodzili się, że musi powstać lista krajów bezpiecznych oraz tych, w których rozgrywa się wojna. Dzięki temu będzie możliwe przyjmowanie tylko ludzi cierpiących na skutek konfliktu. Mark Rutte, premier Holandii stwierdził również, że w związku z trudną przyszłością Unii Europejskiej należy kontynuować dialog w celu dojścia do porozumienia. Jednocześnie podkreślił, że Polska jest przykładem kraju, w którym zmiana reform przyczynia się do wzrostu gospodarki.

Partnerstwo Wschodnie tematem rozmów grupy V4 i Beneluksu

Z racji, że kraje Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej mają wspólne stanowiska w kwestii polityki wschodniej Unii Europejskiej, szefowie rządów prowadzili też dyskusję na temat większego zaangażowania się w sytuację krajów Bloku Wschodniego. „Opowiadamy się za otwartą polityką wobec tych krajów wschodniego sąsiedztwa, które chcą bliżej współpracować ze wspólnotą i implementować proeuropejskie reformy” dodała Polska Premier. Na szczycie poruszona została też kwestia relacji z Rosją. Premier Luksemburga twierdził, że wprowadzanie kolejnych sankcji wobec tego kraju nie przynosi rezultatów. Jego zdaniem nie należy akceptować aneksji Krymu, jednak czas zacząć dialog ze stroną rosyjską w kwestii wspólnego handlu.