Rzeszów

Sokołów Małopolski leży w województwie podkarpackim. Jest jednym z miast należących do powiatu rzeszowskiego. Stanowi siedzibę władz gminy Sokołów Małopolski. Jest oddalone od stolicy województwa o niecałe 30 km.

Rozpatrując dane dotyczące rejestru bezrobotnych na koniec października 2018 roku, można stwierdzić, że dla całego województwa są one raczej niekorzystne. Dla całej polski stopa bezrobocia wyniosła 5,7% natomiast dla województwa podkarpackiego aż 8,4%. (http://stat.gov.pl).

Jeśli przyjrzeć się miesięcznym danym sporządzonym dla samego Sokołowa Małopolskiego za okres od października 2017 do października bieżącego roku, można wnioskować, że w wysokości bezrobocia nie widać dominującej tendencji (spadkowej lub wzrostowej). Jest bardzo zróżnicowane.

Koniec października 2017 roku to 179 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w tym 99 kobiet). Adekwatnie do tego, koniec października 2018 roku to 182 osoby (w tym 95 kobiet). Jednak pojawiały się spore wahania między tymi poziomami. Najgorzej sytuacja wyglądała na początku roku. Styczeń i luty to 196 zarejestrowanych bezrobotnych. Najlepszy wynik osiągnięto w czerwcu – było to 165 osób.

W skali roku zmieniał się też procentowy udział kobiet, zarejestrowanych jako bezrobotne. Obecnie jet to 52,2%. Najniższy wynik osiągnięto w marcu 2018, gdzie procentowy udział kobiet wyniósł 46,84% (89 kobiet na 190 bezrobotnych). Najwyższe notowania natomiast osiągnięto na początku badanego okresu, czyli w październiku 2017 roku – wtedy udział kobiet wyniósł 55,31%. Warto dodać, że bliski temu wynik osiągnięto we wrześniu 2018 roku, kiedy wyniósł 55,29%. W przełożeniu na liczby były to 94 kobiety na 170 bezrobotnych. (Analiza na podstawie danych opublikowanych na stronie: http://rzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/).

W związku z tym, że wśród takiej liczby osób każdorazowa rejestracja lub zatrudnienie bezrobotnego zmienia statystyki, urzędy walczą o to, by polepszyć sytuację na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, pod który podlega Sokołów Małopolski, czynnie działa na rzecz zmniejszenia bezrobocia. Ostatnio był współorganizatorem targów, które miały na celu pomóc młodym osobom dostać się na rynek pracy, a także poznać oferty i oczekiwania przyszłych pracodawców. Dzięki temu będą one mogły podjąć naukę i szkolenia w odpowiednio wyprofilowanym kierunku.

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Sokołowie Małopolskim