Rzeszów

Od 3 lutego do 30 kwietnia br. przeprowadzana zostanie kwalifikacja wojskowa. W województwie podkarpackim obowiązek ten dotyczy ponad 17 tys. osób.

Kwalifikacja będzie prowadzona przez wojewodę podkarpackiego przy współudziale szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów (prezydentów miast). Obejmie 14 004  mężczyzn urodzonych w 1995 r., 2 655 mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej i 518 kobiet.

Na Podkarpaciu kwalifikację wojskową będzie prowadzić 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.