Rzeszów

22 placówki noclegowe mają do dyspozycji bezdomni na Podkarpaciu. Pod całodobowym i bezpłatnym numerem 987 dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielą informacji, gdzie można przenocować lub zjeść ciepły posiłek.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 22 placówki noclegowe dla bezdomnych: 12 dla mężczyzn, 5 dla kobiet, 2 dla matek z dziećmi oraz 3 tzw. łączone. Placówki dysponują łącznie ponad 700 miejscami stałymi, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć prawie tysiąc osób. 92 placówki wsparcia prowadzi różne formy dożywiania, w tym jadłodajnie.

 Pełna lista placówek udzielających wsparcia znajduje się na internetowej stronie internetowej PUW, w zakładce ?Pomoc dla bezdomnych? .