Rzeszów

Podkarpackie samorządy mogą liczyć na większą pulę pieniędzy na budowę i modernizację dróg lokalnych. Senat przyjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej na 2014 rok, w ramach której zwiększone zostały wydatki przeznaczone na  realizację ?Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój?. Jeśli Sejm zatwierdzi poprawki, do wykorzystania na ten rok w skali kraju będzie 900 mln zł. To o 650 mln zł więcej niż dotychczas zakładano.

Na Podkarpaciu na liście zadań zgłoszonych przez samorządy i zaakceptowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji znalazło się 10 inwestycji. 3 drogi powiatowe i 7 dróg gminnych uzyskały dofinansowanie w ramach pierwotnie przydzielonej kwoty.  Z wstępnych wyliczeń Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że dodatkowe środki, a także oszczędności poprzetargowe pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji, mogą pozwolić na sfinansowanie wszystkich zadań zgłoszonych wojewodzie podkarpackiemu do realizacji w bieżącym roku i pozytywnie ocenionych przez komisję do spraw oceny wniosków. Jest to 96 projektów (33 dotyczące dróg powiatowych oraz 63 dotyczące dróg gminnych).

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska zwróciła się do podkarpackich samorządów, których projekty mogłyby zostać sfinansowane, o potwierdzenie zamiaru ich realizacji ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.