Rzeszów

W 2013 roku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 71 797 wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Najwięcej wniosków złożonych zostało w Rzeszowie - 35 403. W oddziale paszportowym w Kośnie wpłynęło 14 380,  Przemyślu ? 11 057, Tarnobrzegu ? 10 957.

Od stycznia 2013 roku wniosek o paszport można złożyć w dowolnym oddziale paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. W ubiegłym roku wojewoda podkarpacki wydał 2 582 dokumenty paszportowe osobom zameldowanym poza województwem podkarpackim.

W ubiegły roku wydano także 63 paszporty tymczasowe. Wydanie paszportu tymczasowego możliwe jest jedynie w nagłych przypadkach, np. związanych z chorobą, śmiercią członka rodziny  lub w związku prowadzoną działalnością zawodową . Więcej informacji

Na Podkarpaciu funkcjonują cztery punkty paszportowe: w siedzibie PUW w Rzeszowie oraz w delegaturach: w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu.