Rzeszów

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami Rzeszowa w sprawie zmiany granic miasta Rzeszowa. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2015 r. Prosimy mieszkańców, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, o wyrażanie opinii na dwóch różnych ankietach konsultacyjnych w przedmiocie:

1) połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko,
2) połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Miasta Rzeszowa, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuję się", znaku x i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

krasneKonsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa będą przeprowadzone poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w:
1. Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, Rynek 1;
2. Punktach Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa: ul. Okrzei 1, pl. Ofiar Getta 7, ul. Kopernika 15, al. Witosa 21 (hipermarket REAL), al. Kopisto 1 (Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall) i ul. Krakowska 20 (Galeria Handlowa Nowy Świat), (Centrum Handlowe Plaza) ul. Rejtana 65;
3. siedzibach Rad Osiedlowych Miasta Rzeszowa;
4. siedzibach jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa;
5. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Miasta Rzeszowa mogą składać:
1) bezpośrednio osobom udostępniającym ankiety konsultacyjne;
2) w miejscach udostępniania ankiet konsultacyjnych.