Rzeszów

Alicja Gajewska, studentka Aviation Management w WSIiZ, zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Nagrodą za I miejsce zdobyte przez studentkę WSIiZ był udział w sympozjum ICAO w Montrealu w Kanadzie. Wygrana udowadnia, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stwarza studentom i absolwentom świetne warunki do odnoszenia sukcesów!

W ramach konkursu Alicja Gajewska przedstawiła referat na temat wyzwań stojących przed przemysłem lotniczym oraz dokument roboczy. Jej prace zostały najlepiej ocenione przez jury.

  - Brałam udział w drugim sympozjum Next Generation of Aviation Professionals zorganizowanym w siedzibie głównej ICAO w Montrealu - mówi Alicja Gajewska. - Wydarzenie to skierowane było do osób związanych z branżą lotniczą, również do studentów - Uczestniczyłam też w modelowym posiedzeniu rady ICAO.

Zdaniem studentki WSIiZ, to niepowtarzalna szansa, by omówić z przedstawicielami państw członkowskich  problemy i zagrożenia dotyczące lotnictwa i zaproponować działania, jakie powinny zostać podjęte. - Cieszę się, że skorzystałam z tej okazji - podkreśla laureatka.

Specjaliści, m.in. Ashley Lauryssen (EUROCONTROL), Kellie White (Emirates Airlines), Greg Hindson (ENAC) i Mary Nelson (FAA Academy), zaprezentowali na posiedzeniu pomysły, w jaki sposób przyciągnąć młodych ludzi do branży lotniczej. Opowiedzieli też o kompetencjach, które powinny w sobie kształtować osoby marzące o karierze w tym sektorze.

- Uczestnicy sympozjum wzięli udział w ,,Speed Networking?,  co pozwoliło nawiązać bliższy kontakt ze specjalistami z branży lotniczej i rozwiać wątpliwości dotyczących ścieżek kariery.  To było bardzo owocne i cenne doświadczenie ? podkreśla Alicja Gajewska.

Pierwsze modelowe posiedzenie rady ICAO odbyło się 5 grudnia 2014 roku. Studenci i młodzi pasjonaci lotnictwa zajęli miejsca delegatów swoich państw. Reprezentanci Australii, Nigerii i Wielkiej Brytanii przedstawili dokumenty robocze. Dyskusje dotyczyły m.in. stworzenia lepszych narzędzi komunikacyjnych online, informujących o możliwościach w branży lotniczej, a także wspierania kobiet w lotnictwie i rozwoju ośrodków edukacji lotniczej.

To kolejny znaczący międzynarodowy sukces studenta WSIiZ, będący efektem kształcenia praktycznego i wspierania pasji i zdolności młodych ludzi, jakie oferuje uczelnia. 

Aviation Management (zarządzanie lotnictwem) to elitarne anglojęzyczne studia, które WSIiZ prowadzi od kilku lat jako jedyna uczelnia w Polsce i jedna z kilku w Europie. Partnerująca im Lufthansa zapewnia wkład w program studiów, wyspecjalizowaną kadrę i ciekawe staże i praktyki.