Rzeszów

Od 2 lutego do 30 kwietnia br. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. W województwie podkarpackim obowiązek ten dotyczy prawie 17,5 tys. osób.

Kwalifikacja będzie prowadzona przy współudziale: wojewody podkarpackiego, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów (prezydentów miast na prawach powiatów). Obejmie 14 166 mężczyzn urodzonych w 1996 r., 2 687 mężczyzn urodzonych w latach1991-1995, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej i 560 kobiet. Łącznie obowiązkowi podlegać będzie 17 413 osób.

Na Podkarpaciu kwalifikację wojskową będzie prowadzić 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.