Rzeszów

Tomasz Stańko światowej sławy trębacz jazzowy odebrał 17.03.2015 tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. Uroczystą sesję Rady Miasta otworzył przewodniczący Rady Andrzej Dec.

- Stosowną uchwałę nadającą tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko Rada Miasta przyjęła 18.11.2014, kierując się potrzebą szczególnego uhonorowania ludzi, których działalność i osiągnięcia przynoszą zaszczyt naszemu miastu, a jego mieszkańcom uzasadnione poczucie dumy oraz w trosce o zachowanie w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń, zasług i dokonań wybitnych Rzeszowian ? powiedział Andrzej Dec.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. ? Ta sesja jest wyjątkowa, bo będziemy nadawać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa człowiekowi wielkiemu i niezwykłemu, wirtuozowi i artyście, który sławi Rzeszów i Polskę na całym świecie. Bardzo dziękuje Ci za wolę przyjęcia tego tytułu ? powiedział Tadeusz Ferenc.

- Czuję się bardzo wzruszony, że dostałem od swojego rodzinnego miasta Honorowe Obywatelstwo. Wyjechałem stąd bardzo wcześnie, ale zawsze czułem się rzeszowianinem. To chyba naturalne, że tam, gdzie człowiek po raz pierwszy otworzy oczy, gdzie zobaczy słońce i światło, tam jest jego ziemia. Jestem teraz właściwie w podróży. Koncertuję na całym świecie, ale Rzeszów jest mi cały czas najbliższy. Czuję się naprawdę wzruszony. Ale jak to muzyk, wydaje mi się, że największym podziękowaniem dla państwa będzie koncert.

I właśnie wspaniały koncert w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Podkarpackiej zakończył uroczystą sesję Rady Miasta Rzeszowa, na której Tomasz Stańko odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.