Rzeszów

Kamil Witowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie zwyciężył w VI finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W nagrodę otrzymał możliwość bezpłatnego studiowania w WSPiA oraz zakwaterowanie w mieszkaniach uczelnianych. W finale w środę 18 marca 2015 r. pokonał 31 najlepszych uczniów z całej Polski. Olimpiadę już po raz szósty zorganizowała Wyższa Szkoła Prawa i Administracji i Podkarpackie Kuratorium Oświaty pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Zwycięzca Olimpiady w czasie finału najlepiej poradził sobie z testem wielokrotnego wyboru oraz podczas części ustnej. W tym etapie dziesięciu najlepszych uczniów odpowiadało przed komisją złożoną z profesorów i doktorów WSPiA z wszystkich dziedzin prawa. Przewodniczył jej prof. Andrzej Witkowski.

Najlepszy w Polsce z wiedzy prawniczej okazał się Kamil Witowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie. Drugie miejsce zajął Aleksander Marzec z V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Obydwaj w nagrodę otrzymali możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA, statuetkę złotej i srebrnej ?Sowy? oraz nagrody książkowe. 

Trzecie miejsce przypadło Witoldowi Żak z III LO w Gdyni, a czwarte Joannie Piskorz z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. V miejsce zajęła Agnieszka Myszor z I LO im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W nagrodę otrzymali możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie mogą również podjąć studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym na innych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

To mój ogromny sukces ? mówił po wręczeniu nagród Kamil Witowski. ? Czuję się bardzo usatysfakcjonowany. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie to olbrzymi zakres wiedzy, którą trzeba przyswoić. To również bardzo mocna konkurencja z całej Polski. Wszyscy są znakomicie przygotowani i walczą o zwycięstwo. Zostać laureatem pierwszego miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie to wielkie osiągnięcie. Jest to też podsumowanie ostatnich trzech lat nauki w liceum, tym bardziej że jest to mój trzeci start w tej Olimpiadzie. Przygotowania zajęły mi bardzo dużo czasu, ale warto było. Pamiętajmy, że do zwycięstwa potrzebna jest wiedza z zakresu m.in. prawa karnego, cywilnego, administracyjnego czy zagadnień dotyczących praw człowieka. Prawo to moja pasja, tą tematyką mocno się interesuję i chcę kontynuować naukę na studiach prawniczych. Bardzo ważne dla mnie jest też to, że mogę być spokojny o swoją przyszłość, bo mam pewny indeks WSPiA ? mówi z radością Kamil Witowski.

Wszyscy uczestnicy finału znaleźli się w gronie najlepszych uczniów interesujących się prawem ? powiedział podczas wręczenia nagród prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA. ? Jednak ścisła finałowa dziesiątka to najlepsi z najlepszych. Bardzo się cieszę, że zaczynacie swoją karierę naukową od takiego sukcesu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem waszej wiedzy i waszych wypowiedzi. W wielu przypadkach były to odpowiedzi na wysokim poziomie akademickim, którego wymaga się od studentów wyższych lat na kierunku ?prawo?. Życzę Wam dalszych sukcesów takich jak np. tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Mam także nadzieję, że wśród Was są przyszli wybitni Polscy prawnicy ? mówił do uczniów prof. Jerzy Posłuszny. Dodał, że pogratulować należą także nauczycielom, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie swoich uczniów do Olimpiady.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie zorganizowana została już po raz szósty przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl i Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Olimpiada jest dofinansowywana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako olimpiada interdyscyplinarna.

Nagrody dla finalistów i laureatów

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przez pięć lat do I Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpiło prawie 15 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku udział w Olimpiadzie zgłosiło ponad 3300 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Sześć lat temu do pierwszej edycji Olimpiady, zgłosiło się ponad 800 uczniów. W drugiej było to już ok. 2500 uczniów, a w kolejnych liczba zgłoszonych uczestników przekraczała 4000 młodych ludzi z całej Polski.

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka ?praw człowieka?.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest razem z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący), Prof. Wiesław Skrzydło i Prof. Zbigniew Czarnik.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu, na facebook.com/olimpiada.panstwo.i.prawo oraz Twitterze @OOWOPiP.