Rzeszów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza do korzystania z serwisu E-biblioteka e-biblioteka.rzeszow.pl

Portal E-biblioteka ? to serwis udostępniający e-usługi wprowadzone przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, takie jak: wirtualny doradca, e-czasopisma, wirtualny bookcrossing, multiwyszukiwarka, wirtualne spacery po bibliotece. Utworzony portal internetowy zapewnia dostęp online do nagrań muzycznych zdigitalizowanych w Bibliotece oraz do nagranych i wydanych audiobooków.

Portal jest elementem zakończonego projektu pod nazwą ?E-usługi w nowoczesnej bibliotece?, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, III. Oś Priorytetowa ? Społeczeństwo Informacyjne. Projekt dotyczył wdrożenia sprzętu i oprogramowania oraz nowych usług elektronicznych dla społeczności miasta i regionu, a jego głównym zadaniem było uruchomienie systemu RFID w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie z urządzeniami umożliwiającymi dokonywanie przez użytkowników samodzielnych wypożyczeń i zwrotów egzemplarzy, rozbudowanie Pracowni Digitalizacji Zbiorów oraz modernizacja informatyczna wybranych oddziałów i filii bibliotecznych.

Portal E-biblioteka jest serwisem regionalnym, którego ważnym zadaniem jest promowanie wydarzeń związanych z literaturą i czytelnictwem w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury i edukacji województwa podkarpackiego. Stąd istotną częścią portalu są na bieżąco aktualizowane informuje o zapowiedziach imprez związanych z książką, które planowane są w różnych instytucjach na Podkarpaciu. Osoby odwiedzające stronę internetową będą mogły dowiedzieć się, jakie ciekawe spotkania autorskie, wystawy, konkursy, prelekcje planowane są na Podkarpaciu, a także przeczytać relacje o ważniejszych z nich.

Osoby odwiedzające portal E-biblioteka otrzymują także dostęp do bazy bibliotek na Podkarpaciu (nie tylko publicznych), z możliwością szybkiego sprawdzenia danych teleadresowych poszczególnych placówek. Użytkownicy portalu otrzymali również możliwość subskrybowania newslettera, dostęp do komunikatora, księgi gości, formularzy do kontaktu.

Przygotowano także wersję mobilną serwisu oraz QR-cody z informacją o elementach portalu, a dla osób z dysfunkcjami wzroku udogodnienia w postaci wersji kontrastowej portalu oraz możliwości odsłuchania tekstów artykułów przy pomocy lektora online.

Dla czytelników chcących sprawdzić swoją wiedzę o WiMBP w Rzeszowie przygotowany został quiz z zakresu edukacji bibliotecznej i informacyjnej.

Portal jest bardzo różnorodny i bogaty w treści oraz zasoby cyfrowe. Do szczególnego rodzaju kolekcji cyfrowych należą nagrania muzyczne, audiobooki, e-czasopisma oraz filmy, animacje i wizualizacje 3D.

Posłuchaj muzyki!

Dzięki prowadzonym w Pracowni Digitalizacji pracom związanym z cyfryzacją nagrań muzycznych, czytelnicy WiMBP w Rzeszowie mają dostęp do bazy liczącej ponad 150 albumów płytowych /wg stanu na 17 marca 2015 r./. Zbiór utworów muzycznych będzie stale powiększany.

W portalu E-biblioteka prezentowane są zdigitalizowane i odpowiednio przygotowane technicznie nagrania muzyczne, które na nośnikach analogowych (płytach i kasetach) przechowywane są w Wypożyczalni Muzycznej Biblioteki.

Zapraszamy do słuchania muzyki rozrywkowej, jazzu, muzyki poważnej i ludowej różnych kompozytorów i wykonawców, dostępnej w bazie danych portalu E-biblioteka: http://e-biblioteka.rzeszow.pl/pl-PL/dokumenty-dzwiekowe/muzyka

Uwaga! Odsłuchiwanie muzyki w postaci pełnych nagrań możliwe jest wyłącznie dla czytelników WiMBP w Rzeszowie, którzy posiadają kartę czytelnika. W tym celu, po wejściu na stronę portalu E-biblioteka należy zalogować się (zakładka ?zaloguj się? na górze strony) wykorzystując numer karty bibliotecznej i hasło stosowane do logowania na konto czytelnicze w systemie bibliotecznym WiMBP w Rzeszowie.

Ze względu na konieczność ochrony praw autorskich, dla pozostałych użytkowników Internetu udostępniamy wyłącznie krótkie fragmenty zdigitalizowanych utworów.

Przykładowe poddane cyfryzacji albumy płytowe:

? ?Polish Jazz 1946-1956?: post-war dance bands,

? Anna Jantar: ?Za każdy uśmiech?,

? Marek Grechuta: ?Magia obłoków?,

? W. A. Mozart: ?Overtures?.

Każdy album oraz utwór w nim zamieszczony został dokładnie opisany przy pomocy metadanych, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z opcji ?filtruj muzykę?. Jest to wyszukiwarka nagrań muzycznych zamieszczonych w portalu E-biblioteka, która umożliwia selekcjonowanie utworów według kilkunastu kryteriów, takich jak: tytuł albumu, tytuł utworu, wykonawca, współwykonawca, autor tekstu, kompozytor, słowa kluczowe, rok wydania.

Wpisując np. autora tekstu: Przybora Jeremi ? jako wynik wyszukiwania otrzymamy wszystkie albumy, zawierające utwory z tekstami podanego autora.

Przeglądaj e-czasopisma w Podkarpackiej Witrynie Czasopism!

Portal pełni funkcję archiwum zbiorów cyfrowych prezentującego zeskanowane czasopisma regionalne wydawane na Podkarpaciu.

Kilkudziesięciu wydawców czasopism w regionie zadeklarowało chęć udostępnienia swoich wydawnictw w Podkarpackiej Witrynie Czasopism http://e-biblioteka.rzeszow.pl/pl-PL/e-czasopisma.

Dzięki temu, w serwisie sukcesywnie prezentowane będą zeskanowane czasopisma samorządowe, a także publikacje instytucji kultury, towarzystw i stowarzyszeń lokalnych.

Przeglądanie czasopism możliwe jest za pomocą intuicyjnej przeglądarki z możliwością przechodzenia po poszczególnych stronach zdigitalizowanych zasobów z efektem dźwiękowym w postaci odgłosu przewracanych kartek.

Przykłady czasopism regionalnych, które zostały zeskanowane w Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie i zaprezentowane w portalu e-czasopisma: ?Przemyskie Zapiski Historyczne?, ?Rocznik Lubaczowski?, ?Rocznik Rymanowa Zdroju?, ?Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia?, ?Waga i Miecz?, ?Gazeta Tuszowska?, ?Trzcionka?, ?Fraza?, ?Nasz Dom Rzeszów?.

Posłuchaj audiobooków!

W ramach projektu WiMBP w Rzeszowie wydała audiobooki autorów regionalnych. Są to: powieści i opowiadania, tomiki wierszy, książki popularnonaukowe oraz literatura dla młodzieży. Należą do nich utwory: Andrzeja Potockiego, Jana Tulika, Kazimierza Ożoga, Krystyny Lenkowskiej, Janusza Pasterskiego i wielu innych autorów.

Utwory te w pełnych wersjach, w interpretacji lektorów: dziennikarzy, aktorów lub samych autorów prezentowane są na stronie internetowej portalu oraz zostały wydane w postaci płyt CD.

Obejrzyj wirtualne spacery, filmy, animacje i wizualizacje 3D!

W ramach zadania powstały wirtualne spacery, które zostały udostępnione użytkownikom Internetu i pozwalają im na zapoznanie się z 23. placówkami bibliotecznymi WiMBP w Rzeszowie. W portalu E-biblioteka zamieszczono także filmy promujące działalność biblioteczną, ze szczególnym uwzględnieniem efektów projektów informatycznych realizowanych przez ostatnie lata.

W portalu zaprezentowano także animacje i wizualizacje 3D wybranych zbiorów specjalnych WiMBP w Rzeszowie, takich jak: ?Biblia Brzeska? z 1563 roku, ?Mowy sejmowe i pisma ulotne? z 1763 i 1764 roku, ?Księga Sztuk i Rzemiosł: codex picturatus? (facsimile; oryginał z 1505 r.) oraz przykłady książek liberackich.

Zapraszamy czytelników do korzystania z portalu E-biblioteka. Serwis będzie dynamicznie rozbudowywany o kolejne e-czasopisma, zdigitalizowane utwory muzyczne, zapowiedzi i relacje z wydarzeń kulturalnych na Podkarpaciu.

Zapraszamy pracowników bibliotek, instytucji kultury i edukacji na Podkarpaciu do współpracy w ramach projektu i przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach kulturalnych, o których warto informować użytkowników Internetu.

Dzięki realizacji projektu ?E-usługi w nowoczesnej bibliotece? WiMBP w Rzeszowie wdrożyła i może rozwijać wiele zasobów i usług online dla społeczności regionu i wszystkich użytkowników Internetu.

Bożena Janda - koordynator projektu

?E-usługi w nowoczesnej bibliotece?

Dział Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych

WiMBP w Rzeszowie

Portal E-biblioteka powstał w ramach realizacji projektu ?E-usługi w nowoczesnej bibliotece? dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi Priorytetowej III. ? Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.