Rzeszów

Prezydent RP Bronisław Komorowski przebywał 13 marca z wizytą na Podkarpaciu. W Rzeszowie spotkał się z żołnierzami 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Podczas zwiedzania jednostki miał okazję zobaczyć prezentację sprzętu specjalistycznego i pokaz wspinaczki. Prezydent zaznaczył, że działanie programu modernizacji technicznej sił zbrojnych, które trwa od 2001 r. widać najlepiej w tego typu jednostkach. Podkreślił, że widzi duży postęp w zakresie organizacji brygady oraz jej wyposażenia ?To ważne, że przybywa nowoczesności, a więc także i zdolności do skutecznego działania? ? powiedział podczas wizyty w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich.

Druga część wizyty dotyczyła obszaru innowacyjności. Prezydent wziął udział w debacie pn. ?Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych?, która odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: prezes Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru, dyrektor Pionu Rozwoju Grupy Kapitałowej Asseco Mirosław Leniart, zarządzający obszarem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Polska Południowo-Wschodnia Sebastian Kolisz i prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prof. Michał Szota. ?Tylko poprzez innowacyjność wiedzie droga do utrzymania zdolności konkurencyjnych przez polską gospodarkę? ? powiedział prezydent Bronisław Komorowski podsumowując debatę. Podkreślił także, ze nie da się myśleć o innowacyjności bez działań w obszarze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, prezydent przedstawił i podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze wspieraniem innowacyjności. Prezydencki projekt ustawy przewiduje: wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej; zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia; możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały; umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE.