Rzeszów

Błażej Borowiec został Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. Akt powołania wręczyła dziś wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Kandydatura Błażeja Borowca na to stanowisko została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621 z późn. zm.), przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa postępowania konkursowego.

Błażej Borowiec ukończył studia magisterskie w zakresie ekonomiki produkcji rolniczej w Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada ponad 19-letni staż pracy. W Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pracuje od 1998 r., początkowo w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Wojewódzkim Inspektoracie w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu ? Oddział Rejonowy w Nisku, kolejno w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ? Oddział w Nisku i obecnie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie. Od 2008 r. zajmował stanowisko zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie do Spraw Nasiennictwa.