Rzeszów

Katarzyna Siekierzyńska-Zapała została Podkarpackim Państwowym Inspektorem Sanitarnym, a jej zastępcą Anna Kalandyk-Dusza. Akty powołania wręczyła wczoraj (4 marca br.) wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Katarzyna Siekierzyńska-Zapała jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Posiada dyplom I stopnia specjalizacji w zakresie higieny i epidemiologii oraz dyplom specjalisty II stopnia w zakresie higieny. Pracowała w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie z siedzibą w Sanoku, potem Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu. Od 1999 r. związana jest z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, gdzie od 2008 r. pełniła funkcję zastępcy Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Anna Kalandyk-Dusza jest absolwentką wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dyplom specjalisty w dziedzinie medycyny pracy. Pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie, a od 1999 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ostatnio jako kierownik Oddziału Higieny Pracy.