Rzeszów

Z dniem 15 kwietnia zmienia się organizacja ruchu na parkingach przed Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Korzystać z nich będą mogły wyłącznie osoby posiadające przepustki oraz interesanci, którzy załatwiają służbowe sprawy w komendzie. 

Od kilku lat parking główny przed Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie był regularnie wykorzystywany przez osoby nieuprawnione. Rano parking był zastawiany przez samochody klientów i interesantów okolicznych firm i instytucji. Policjanci, pracownicy Policji, wreszcie osoby, które przybywały do komendy, by załatwić służbowe sprawy, nie mieli praktycznie możliwości zaparkowania swoich samochodów.

Od jutra parkingi i drogi wewnętrzne przy gmachu komendy tworzyć będą strefę ruchu. Ruch pojazdów odbywać się będzie według ściśle określonych zasad. Najważniejsze zmiany to:

  • wjazd na parkingi możliwy będzie wyłącznie po okazaniu przepustki wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie,
  • na parkingu wyznaczone będą miejsca dla interesantów Policji - osoby te będą mogły korzystać z parkingu na czas załatwienia sprawy w komendzie.

Wprowadzenie strefy ruchu oznacza, że na jej terenie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Nieuprawniony wjazd na parkingi skutkować może karą za wykroczenie.