Rzeszów

14 kwietnia br., w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, na terenie województwa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

Tegoroczny wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania będzie przeprowadzony w ramach wojewódzkiego ćwiczenia pn. "Reagowanie na zagrożenia CBRN" pk. "EDEN".

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 14.00 ? sygnał alarmowy: ?ogłoszenie alarmu? ? modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;

2) godz. 14.15 ? sygnał alarmowy: ?odwołanie alarmu? ? ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.